La Conselleria d'Educació va demanar ahir als centres que obrin les portes i finestres de les classes, menjadors, gimnasos i lavabos el màxim temps possible per aconseguir una ventilació adequada i evitar contagis de covid-19. Així consta en les orientacions sobre ventilació per evitar contagis que el departament va enviar als centres educatius. En les orientacions, Educació indica obrir portes i finestres un mínim de 20 centímetres entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva i, «en la mesura del possible, tenir les finestres obertes permanentment amb la màxima obertura».