Regió7 va informar l'1 de novembre que aquest mes s'obriria al públic la plataforma que informa de la presència i de les oscil·lacions de rastres genètics del virus SARS-CoV-2 a les aigües residuals d'entrada de diverses depuradores catalanes, entre les quals les de Manresa i Igualada. Des d'ahir, aquestes dades ja es poden consultar sarsaigua.icra.cat.

El monitoratge consisteix en la presa de mostres a l'aigua d'entrada en 56 depuradores catalanes que sanegen el 80% de les aigües residuals generades a Catalunya que es transporten a tres laboratoris vinculats a centres de recerca i tecnològics de referència. Al cap de 48 hores s'obtenen els resultats.

Els resultats dels darrers mesos, que ara s'obren a la ciutadania després de calibrar la metodologia, s'han posat al servei del Departament de Salut per a la presa de decisions i mesures de la pandèmia, buscant la detecció precoç de la circulació del virus en àrees determinades i com un indicador addicional de l'evolució i tendències de la circulació del virus a les comarques catalanes.

L'evolució temporal mostra un augment del número de depuradores en què els gens virals no només són detectables, sinó que incrementen fins a concentracions elevades. Això indica un augment en la circulació del virus entre la població assistida per aquestes depuradores i que, malauradament, coincideix amb l'evolució de la pandèmia al país.

Cal destacar que a l'inici del desplegament de la xarxa només es detectaven concentracions elevades en les depuradores que assistien les poblacions de Lleida i Fondarella, coincidint amb el brot de principis de juliol al Segrià i al Pla d'Urgell. Ja des de mitjans d'agost es va poder veure clarament l'increment de les concentracions a la majoria de depuradores de la província de Barcelona (sobretot a l'àrea metropolitana) i algunes de la província de Girona, especialment en localitats costaneres amb gran afluència de turisme estival. Les darreres anàlisis mostren concentracions elevades en la majoria de depuradores monitoritzades, fet que indica una circulació alta i sostinguda del virus entre la població assistida.