Els humans, seguits de les fures i, en menor mesura, els gats, les civetes i els gossos són els animals més susceptibles a la infecció per SARS-CoV-2, segons una anàlisi de deu espècies que han fet científics del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona. Les troballes, que publica la revista ´PLOS Computational Biology´, detallen que els ànecs, rates, ratolins, porcs i pollastres tenen una susceptibilitat menor o nul·la a la infecció en comparació amb els humans. «Saber quins animals són susceptibles a la SARS-CoV-2 ens ajuda a prevenir la creació de reserves d´animals a partir de les quals el coronavirus pot tornar a emergir amb el pas del temps», diu el director del CRG. «Les nostres troballes ofereixen una pista de per què la malaltia infecta els visons, que estan estretament relacionats amb la fura. Aquesta situació s´accentua per les seves condicions de vida en espais plens i el contacte proper amb treballadors humans», va detallar.