L'Ajuntament de Manresa ha destinat fins 4,1 milions al Pla de Reconstrucció Social i Econòmica per fer front a les conseqüències de la covid. El ple municipal d'ahir va donar compte del sisè informe del pla. Respecte el mes anterior, la inversió s'ha incrementat en 146.000 euros.

Segons el mateix informe, la major part d'aquests diners els ha assumit l'Ajuntament de Manresa, que hi ha aportat 2,4 milions, un 58,88% del total. Són recursos propis però també es té en compte un descens d'ingressos de 461.000 euros a causa, bàsicament, de bonificacions fiscals i l'aturada d'alguns serveis. En aquest concepte caldrà comptabilitzar el cost afegit d'algunes concessions en el moment que es faci la liquidació, i també el cost d'altres bonificacions i reduccions de taxes municipals.

La Generalitat, amb un milió d'euros, és la segona administració que més diners ha aportat al pla local, i ja en darrer terme la Diputació de Barcelona, amb 666.000 euros.

Les actuacions en l'àmbit social representen un 24,74 % del total de la inversió feta fins ara. S'acosta al milió d'euros. Les de caire econòmic i fiscal suposen un 20,96%, una xifra que gairebé arriba als 900.000 euros. En tercer lloc hi ha les actuacions relacionades amb el foment de l'ocupació. Cultura, esports i lleure s'han endut el 10,81, i l'espai públic i la seguretat per a vianants, el 6,68 %.