El Departament d'Educació treballa en un nou model de batxillerat més flexible i competencial per renovar el currículum actual, del 2008. A més, també es vol sumar una nova modalitat de batxillerat a les especialitats ja existents que sigui de caràcter més general i permeti a l'alumne anar definint l'especialitat a mesura que avança.

D'altra banda, es possibilitaria fer el batxillerat en tres anys, i no dos. Segons va afirmar a TV3 Maite Aymerich Boltà, directora general de Currículum i Personalització del departament, la idea és que el batxillerat «doni resposta a la necessitat de l'alumnat d'estar preparat fer una trajectòria personal». «Volem que sigui un currículum competencial, obert, flexible, facilitador i orientador», va dir.

Tal com publica TV3 i van explicar fonts del Departament, el nou batxillerat tindrà tres modalitats -científic/tecnològic, humanístic/social i artístic- i una de nova, la modalitat «general», amb més «passarel·les» i opcions de diverses modalitats.

Les mateixes fonts afirmen que volen que sigui una etapa educativa «útil en ella mateixa» i que, per exemple, el segon any no estigui tan orientat a les proves d'accés a la universitat (PAU).