L'esborrany de la llei per a la igualtat de les persones trans dissenyat pel Govern permetrà el canvi de sexe en el registre sense necessitat d'informe ni tractament mèdic a partir dels 16 anys. Les persones d'entre 12 i 16 anys podran registrar-se amb el nom desitjat amb consentiment de pares o tutors.

L'esborrany fixa així la despatologització de la transsexualitat, en línia amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS), i garanteix la protecció i drets específics a tota aquella persona «la identitat de gènere del qual no es correspon amb el sexe assignat al néixer».

El text, que promou el Ministeri d'Igualtat, inclou mesures en l'àmbit sanitari, educatiu, laboral i esportiu i obre la porta també que es pugui sol·licitar que no s'especifiqui el sexe als documents oficials d'identitat, per atendre els qui no s'identifiquen ni amb el gènere masculí ni amb el femení.

Reproducció assistida

Entre les prestacions sanitàries, a més dels tractaments hormonals i quirúrgics, es contempla que «les persones trans amb capacitat de gestar» puguin recórrer a les tècniques de reproducció humana assistida.

El departament que dirigeix Irene Montero aspira a iniciar la tramitació legislativa d'aquest avantprojecte de llei la primera quinzena de febrer, raó per la qual la ministra es va reunir la setmana passada amb la vicepresidenta primera del Govern, Carmen Calvo. Amb aquestes mesures, «es restitueix a la persona el dret inherent a decidir sobre el seu propi cos i el seu ésser», explica el Ministeri d'Igualtat en l'exposició de motius de l'esborrany.

El text manté també el dret a la identitat de gènere lliurement manifestada. L'equip Montero defensa així que tota persona té dret «al reconeixement de la seva identitat de gènere lliurement manifestada» sense límit «per raó d'edat, sexe, origen racial o ètnic, nacionalitat, religió, orientació sexual, expressió de gènere, característiques sexuals, discapacitat, malaltia, estat serològic, llengua, classe social, migració, situació administrativa o qualsevol altra condició personal».Desavinences amb el PSOE

Aquesta denominació és la que ha causat desavinences entre el Ministeri i el PSOE, que defensen que el sexe és un fet biològic indefugible que determina les condicions de les dones, mentre que el gènere és una construcció social.

«Estem en contra dels posicionaments que defensen que els sentiments, expressions i manifestacions de la voluntat de la persona tenen automàticament efectes jurídics plens», assenyalava un argumentari que els socialistes van fer públic el juny del 2020.

«Esborrar» les dones

Coincideixen així, amb una part del moviment feminista que denuncia que aquesta norma pretén «esborrar» les dones. Segons el parer de l'Aliança Contra l'Esborrament de Dones, l'objectiu d'aquesta norma és permetre el canvi del sexe legal a qualsevol persona tot i que no siguin transsexuals i no experimentin disfòria o incongruència de gènere i creuen que «si el sexe legal desapareix, desapareixen també els drets de les dones davant el masclisme».

En aquest sentit, s'ha plantejat la possibilitat que un home acusat de violència de gènere pugui declarar sentir-se dona per evitar la condemna per aquesta xacra.

Precisament, davant aquestes crítiques, la norma de Montero detalla que el canvi registral «no alterarà la titularitat dels drets i obligacions jurídiques que poguessin correspondre a la persona anteriorment» a la modificació. A més, l'esborrany recull que, «en particular», no alterarà els efectes del que estableix la llei integral contra la violència de gènere.