Les sancions previstes per assistir i organitzar festes il·legals a Catalunya, tant en llocs públics com privats, oscil·len depenent de la seva gravetat, tot i que poden arribar als 600.000 euros, segons marca el decret llei 30/2020 del 4 d'agost. Aquesta normativa, a més, regula les multes per l'incompliment de l'horari d'obertura i tancament d'un local, els límits de concentració de persones en reunions i el consum compartit de begudes alcohòliques en la via pública.

Les infraccions són lleus amb multes d'entre 100 a 3.000 euros si no es porten mascaretes o no complir els aforaments de menys de 15 persones. Es consideren greus, amb sancions que oscil·len entre els 3.000 i els 60.000 euros, organitzar festes o reunions públiques o privades en les quals hi hagi aglomeracions. També implica infracció si es participa en un d'aquests esdeveniments.

Quant a les infraccions molt greus que impliquen multes de fins a 600.000 euros hi ha la comercialització de festes que impliquin aglomeracions de més de 150 persones. O l'incompliment d'inhabilitar la pista de ball de la discoteca per a aquest ús. La llei també permet tancar locals i cessament d'activitat a aquells establiments per aquestes infraccions molt greus amb un termini màxim de tres anys.