El Consell de Seguretat Nacional (CSN) ha obert un expedient, que podria acabar en sanció, a l’empresa OCA ICP, dedicada a la inspecció, control i prevenció d’infraestructures, per la sobreexposició a radiació nuclear ionitzant de dos dels seus treballadors a Tarragona. Segons el CSN, el 16 de juliol de 2021, el Servei de dosimetria personal contractat per la instal·lació radioactiva d’OCA ICP li va notificar una superació del límit de dosi del dosímetre personal d’un treballador (68,84 mSv), superant el límit anual de 50 mSv, de la delegació de Tarragona de la instal·lació radioactiva de la companyia. La direcció de Protecció Radiològica de l’organisme regulador va enviar cartes als treballadors afectats, que van manifestar en una missiva signada que havien extraviat els seus dosímetres, i a la direcció d’OCA ICP amb les mesures a adoptar i la necessitat de fer una dosimetria biològica al treballador afectat en la segona sobreexposició.