El Consell Escolar de Catalunya ha rebutjat la decisió del Tribunal Suprem (TS) que confirma el 25% de castellà a les aules i ha reivindicat el model de l’escola catalana. L’organisme ha fet públic un manifest on critica intervencions polítiques o sentències judicials que ataquen el model lingüístic «àmpliament consensuat». A més, defensa que correspon als centres educatius establir els criteris pedagògics per al tractament de les llengües. El Consell Escolar ha reivindicat que l’educació a Catalunya és i ha de ser naturalment en català. L’organisme ha reconegut que els canvis socials, econòmics i culturals han comportat una reducció de l’ús del català i fa una crida a persistir en la defensa proactiva del seu ús.

El Consell Escolar ha analitzat la situació de l’ús de la llengua en l’àmbit educatiu i els factors que poden ajudar a revertir-la. La presentació d’aquest treball tindrà lloc el 2 de desembre en una jornada de reflexió que se celebrarà a Santa Coloma de Gramenet.

Les propostes que es fan van adreçades a la comunitat educativa però especialment al Departament d’Educació de la Generalitat perquè valori l’aplicació de mesures que promoguin l’ús social del català a l’educació. L’organisme ha reiterat el seu compromís de continuar treballant per garantir la formació global i la competència comunicativa plena de tot l’alumnat en català i castellà, així com els coneixements en una llengua estrangera.