El projecte de llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat preveu que d'aquí a dos anys com a màxim el Govern haurà d'haver aprovat un pla de tancament i desmantellament de les plantes incineradores de residus existents. Segons el projecte al qual ha tingut accés l'ACN, prèviament, però, s'ha d'avaluar l'adequació de cada incineradora a la normativa europea del 2018 i s'han de valorar les alternatives més adequades de gestió dels residus tractats en aquestes instal·lacions.

A més, fins que no s'aprovi el pla no s'admetran a tràmit sol·licituds per construir noves plantes incineradores o ampliar les existents, i se suspèn la tramitació dels expedients ja iniciats per nova construcció o ampliació de plantes.