El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha tornat a donar la raó a l'Associació de Veïns de la Rampinya de Sallent en un dels contenciosos oberts contra el runam del Cogulló i n'ha sortit una sentència que és contundent en el pronunciament. Resumint, requereix a l'Ajuntament sallentí que obri expedient a Iberpotash pel runam, li demana que ordeni la paralització de l'abocament de material i, fins i tot, que n'exigeixi el desmantellament.

Aquest nou pronunciament judicial respon a la desestimació d'un recurs que el consistori sallentí i l'empresa van presentar conjuntament contra una sentència del febrer del 2014, que ja es pronunciava en aquest mateix sentit. L'origen d'aquella sentència que ara s'ha vist ratificada es remunta a 9 anys enrere, quan l'associació de la Rampinya va demanar formalment a l'Ajuntament de Sallent que obrís un expedient de protecció en relació amb els abocaments al Cogulló, adduint que no s'ajustaven a legalitat urbanística.

El consistori, però, va acordar el 18 d'agost del 2008 desestimar la petició de l'associació i les mesures que li reclamaven que emprengués. És contra aquest acord de denegació que l'Associació de Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya -que és representada per l'advocat berguedà Climent Fernández- va presentar un contenciós administratiu, davant del qual el Tribunal els va donar la raó.

Ara, el TSJC ha ratificat els arguments d'aquella sentència de fa gairebé tres anys i en «confirma íntegrament» el veredicte, que anul·lava l'acord pres per l'Ajuntament l'any 2008 i que, literalment, tal com es transcriu en la nova sentència «condemna» el consistori sallentí «a incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística»; a «ordenar la suspensió immediata del usos consistents en l'abocament i dipòsit de residu salí a la zona del Cogulló», i a requerir «a la interessada [se sobreentén que es refereix a l'empresa Iberpotash] la legalització d'aquest ús, de manera que s'ajusti a l'àmbit determinat en el planejament urbanístic vigent al municipi».

La sentència encara va més enllà i exigeix al consistori sallentí que «ordeni, en resolució del restabliment de la realitat física alterada, el desmantellament del residu salí acumulat extramurs d'aquell àmbit», i a més a més fixa que «d'aquests actes n'haurà de donar compte a aquest jutjat en el termini d'un mes a comptar des de la notificació ferma de la sentència, i amb una periodicitat mensual, fins a la seva completa execució».

El contenciós de l'Associació de Veïns de la Rampinya era contra l'Ajuntament de Sallent, però també s'hi va sumar com a codemnades tant l'empresa Iberpotash com la Generalitat. La sentència no és ferma i s'hi podrà presentar recurs de cassació.