Les instal·lacions d'Iberpotash a Sallent podrien tenir en marxa a principi d'any una primera activitat projectada específicament per aprofitar el material acumulat al runam del Cogulló. Segons ha pogut saber Regió7, en els plans que l'empresa ha començat a comunicar a diferents actors implicats (comitès, Govern, ajuntaments...) per concretar com es pretén anar donant sortida al material dipositat hi ha la proposta, ja molt concretada, de construir una planta de sal purificada.

Tot i que Iberpotash n'hauria transmès fins ara pocs detalls, el que sí que ha deixat clar als seus interlocutors, segons ha pogut saber aquest diari, és que es tracta d'una instal·lació que s'ubicaria a Sallent, la construcció de la qual és molt menys complexa (pel que fa a la infraestructura necessària i, per tant, al volum de la inversió) que les de sal vacuum com la que ja està a punt a Súria. Això faria possible que estigui a punt en cosa de mesos, de manera que, sobre la base d'aquests mateixos plans que s'han començat a comunicar, l'objectiu i la voluntat de l'empresa és que pogués posar-se ja en marxa a principi del 2018.

I és que la intenció d'Iberpotash és, segons ha pogut saber Regió7, presentar aquesta infraestructura com una de les mesures que portarà a terme l'empresa per donar sortida a l'excedent que es continuï generant a Sallent mentre hi pugui mantenir l'activitat en espera d'iniciar els nous plans d'explotació a Súria.

Alhora, però, és una planta que naixeria amb vocació de solució permanent per donar sortida, quan cessi l'activitat a Sallent, al residu acumulat al runam del Cogulló, complementat amb altres mesures com ara la dissolució i evacuació mitjançant el col·lector de salmorres, tenint en compte, a més, que s'ha de construir la nova conducció.

Segons el que s'ha comunicat als diferents agents implicats, aquesta instal·lació és un projecte nascut del departament d'I+D d'ICL i té com a objectiu trobar novas utilitats i, en conseqüència, nous mercats per al material extret del subsòl salí en l'explotació de la potassa i que fins ara no s'ha utilitzat.

Tot i que no ha transcendit quin seria el mercat d'aquest nou producte resultant de la futura planta de purificació de sal, el que sí que s'ha deixat clar és que la seva utilitat seria diferent de la que té la sal vacuum -que és el que ara es produirà a Súria-, que va destinada a la indústria electroquímica. Es tractaria d'una instal·lació on, a grans trets, el procediment consistiria senzillament a treure les impureses de la sal acumulada als dipòsits i fer-ne una granolometria adequada per a l'ús al que es vol destinar.

Aquesta podria ser una de les iniciatives que l'empresa podria fer públiques en l'acte que entitats i empreses han convocat per al proper 13 de maig al Nou Congost per expressar el seu suport a la mineria. Mesures que proposa com a alternativa a la petició de poder continuar abocant un temps més al Cogulló.