El campanar o torre del rellotge de Sallent quedarà finalment com a propietat de l'Església, tot i que l'Ajuntament ha fet passos els darrers mesos per inscriure'l com a municipal. Segons han explicat fonts del consistori, el Registre de la Propietat els ha certificat que l'edificació pertany a l'Església. Això ha fet que se suspengui la seva inscripció a nom de l'Ajuntament de Sallent, tràmit que s'havia posat en marxa després que ho sol·licités ERC a través d'una moció presentada al ple municipal el 12 de setembre del 2018.

Tal com va explicar Regió7 (vegeu edició del 14 de setembre), el ple va demanar per unanimitat la inscripció al Registre de la Propietat de la torre del rellotge o campanar a nom del consistori, al·legant que va ser construït per l'Ajuntament, i que el consistori, «com a gestor del comú no pot vendre ni alinear béns del comú ni despendre-se'n».

Ara, però, el Registre de la Propietat ha suspès la inscripció, segons han concretat fonts de l'equip de govern, per «no poder-se deduir de les dades aportades la finca registral propietat de l'Ajuntament de Sallent sobre la qual s'ha de practicar la inscripció de la torre del rellotge i el campanar, construïts en un sòl que pertany a un titular diferent», és a dir, a l'Església. I en aquest cas, per demanar la propietat, el Registre estipula que «s'ha d'articular jurídicament la constitució d'un dret de superfície entre el propietari del sòl i el superficiari per poder inscriure les construccions sobre sòl aliè».

Segons ha concretat l'alcalde de Sallent, David Saldoni, «l'equip de govern vam demanar al Registre de Propietat que aclarís la titularitat d'un bé que no està registrat, perquè havíem de saber legalment quina era la situació. Ara ja ho sabem», en referència al fet que el Registre ha conclòs que és de l'Església, tot i que ha afegit que «estem convençuts que els usos i funcions del campanar segueixen sent els mateixos que han estat sempre i per a tothom».

La portaveu d'ERC, Pilar Sala, considera, però, que l'equip de govern no hi ha posat prou de la seva part per aconseguir que hi hagi aquest registre en favor de l'Ajuntament. Per a Sala, «el govern s'ha limitat a exposar l'acord del ple i els arguments que nosaltres donàvem, però calia que fes un pas més i que busqués als arxius municipals documentació que acrediti la finca registral sobre la qual està construïda la torre». Segons Sala, «el bisbat no ha aportat encara cap document sobre la propietat de l'Església».

En la moció que ERC va presentar el setembre passat i que va motivar que l'Ajuntament fes passos per registrar a nom seu aquest edifici, la formació republicana ho fonamentava en el fet que la torre del rellotge es va construir l'any 1886 pagada per l'Ajuntament, i que en documentació de l'època ja constava com un «important servei comunal», amb funcions ara limitades al servei horari i de comunicació d'activitats religioses amb les campanes, però que al seu dia també havia servit d'avís per a emergències o per cridar el sometent. Tanmateix, Esquerra apuntava que en l'inventari de béns patrimonials de l'Ajuntament, el campanar no hi constava, i tampoc no figurava al Registre de la Propietat, ni a nom seu ni de l'Església.

Davant d'això, ERC es mostrava convençut que el campanar era de l'Ajuntament. I és que, a més de pagar-lo íntegrament, l'Ajuntament l'ha gestionat sempre i ha procurat pel seu manteniment.

En les investigacions prèvies a la moció, ERC va constatar que el campanar tampoc no estava registrat a nom de l'Església, com es podria pensar tenint en compte que en forma part. Tanmateix, la seva portaveu, Pilar Sala, recordava en aquell moment que l'església va ser destruïda per un incendi durant la guerra civil, i en canvi «el campanar va quedar intacte, precisament perquè era una obra pagada pel poble i no el van cremar». A més, eren dues estructures separades, que no es van annexionar fins a la reconstrucció de l'església el 1941.