El Consell Comarcal del Bages va atendre 639 infants i adolescents en situació de risc l'any passat. El servei també va oferir suport i assessorament tècnic als professionals que vetllen pels menors. Aquest organisme, integrat al Consell Comarcal del Bages, vetlla per combatre les desigualtats i per defensar els drets dels infants i adolescents de la comarca, i també ofereix assessorament als equips d'atenció dels diversos municipis i a altres serveis de la xarxa, mitjançant professionals de la psicologia, la pedagogia, el treball i l'educació social.

D'aquest total de menors atesos, 314 ho van ser per mitjà d'un expedient de protecció a la Direcció general d'atenció a la infància i l'adolescència (DGAIA). El servei va valorar i diagnosticar una situació de desemparament en 94 d'aquests menors, dels quals es van finalitzar 50 estudis amb diferent tipus de propostes de protecció, com ara l'establiment de plans de treball familiars que permetin millorar la seva situació o propostes de separació d'aquests infants del seu nucli familiar.

El servei també va realitzar l'any passat 206 seguiments a infants i adolescents i a les seves famílies tutelats per la DGAIA i amb mesures de protecció. D'aquests, 119 estaven acollits en centres residencials, 56 per membres de la família diferents als pares, i 23 per altres famílies. A més, es va oferir suport socioeducatiu i intervenció familiar a 66 infants i adolescents en situació de risc greu mitjançant la mesura de compromís socioeducatiu.

Pel que fa al suport tècnic, durant l'any 2018 es van realitzar assessoraments als professionals dels equips d'atenció dels municipis respecte de 325 infants i adolescents en situació de risc, els quals van comportar cadascun una mitjana de tres entrevistes, el que suposa pràcticament un miler d'entrevistes l'any.

Un any en solitari

Des del mes d'abril del 2018 el SEAIA treballa només en l'àmbit territorial del Bages, mentre que anteriorment també incloïa la comarca del Berguedà.

De tota manera, ja fa vint anys que el servei opera en aquest ter-ritori, i això s'ha immortalitzat amb l'exposició fotogràfica itinerant «20 anys treballant per la protecció a la infància i l'adolescència. Una mirada a través de l'objectiu», que al llarg del 2018 es va poder visitar en deu municipis de la comarca.