L'Ajuntament de Navarcles ja té sobre la taula el projecte de construcció de la nova rotonda a la BV-1221, que ha d'ordenar el trànsit al nucli per la carretera de Manresa a l'altura de la plaça Dr. Fleming, a la zona del Baviera. En tracta d'un accés complicat per la confluència en un mateix punt dels carrers Dr. Artigalà. Manresa i Balmes, i el passeig Àngel Vivó, i per on circulen una mitjana de 10.041 vehicles diaris.

El projecte, que ha dissenyat la Diputació de Barcelona i que ja ha entregat a l'Ajuntament, ha de millorar l'accessibilitat en aquest punt i, de retruc, la seguretat viària i la mobilitat en general. Aprofitant es es construirà la nova infraestructura, també es donarà continuïtat als itineraris de vianants, i s'integrarà l'espai de la plaça al teixit urbà.

El projecte preveu una rotonda d'un diàmetre exterior de 26 metres, amb una gorgera de 2,5 metres i cinc accessos, que convertiran aquesta rotonda en una porta d'entrada i de distribució cap al nucli de Navarcles. Prèviament, i per tal d'adaptar la futura rotonda a l'orografia del terreny, ha calgut urbanitzar una part important del passeig Àngel Vivó amb uns talussos al costat est.

L'obra té un pressupost de 676.010 euros, i un cop comencin els treballs, tindran un termini d'execució de vuit mesos. A banda de la rotonda pròpiament, també es faran unes voreres de més amplada que les actuals, zones d'estada, passos de vianants, s'ordenarà l'espai de la parada de bus, es renovarà la xarxa de drenatge de la carretera i el sanejament dels carrers, i es plantarà arbrat viari. També s'enderrocarà l'antiga estació transformadora i se soterraran les línies elèctriques i telefòniques.