El passatger que utilitza, sovint d'una manera inconscient, un vehicle sense autorització per transportar turistes pot patir-ne les repercussions en el cas d'un accident. Segons el sergent de trànsit de Mossos d'Esquadra de la regió central, Ramon Aldomar, en el cas d'un sinistre, els viatgers d'un vehicle irregular «no tindran les mateixes garanties que les persones que viatgen en un vehicle que disposa de l'autorització».

Destaca que, normalment, els viatgers «solen desconèixer si el taxi o l'autobús té la documentació en regla». «Però viatjar en aquests vehicles il·legals pot dificultar l'obtenció d'una subvenció o una assegurança en cas d'accident», apunta Aldomar.

El sergent de trànsit ho compara amb un passatger de tren sense bitllet que es troba immers en un accident. «Aquesta persona disposarà d'una atenció mèdica completa però, a l'hora de sol·licitar algun tipus d'assegurança toparà amb algunes dificultats per obtenir-la», remarca.

Explica que, a l'hora de cobrar el servei, el preu d'aquests vehicles il·legals varia en funció de l'empresa o del particular. Tot i així, assenyala que «estan protagonitzant una clara competència deslleial a la resta de vehicles que disposen de les autoritzacions».

Apunta que, una de les opcions per combatre aquestes infraccions «són els dispositius freqüents i mòbils en diferents punts del territori».