L'Ajuntament de Cardona ha aprovat el nou cartipàs municipal i els sous i indemnitzacions tots els membres del ple en la primera sessió del mandat, i en què l'alcalde, el republicà Ferran Estruch, serà l'única persona dels vuit membres del govern amb dedicació exclusiva. És la primera vegada que s'actualitzen les xifres des del 2011, amb una partida global que s'incrementa al voltant del 5 % per bé que tant sous com indemnitzacions «es mantenen a la part baixa de pobles similars al nostre», va assegurar Estruch.

L'alcalde tindrà un sou de 36.438 euros bruts anuals, que representen un 2,8 % més que en els dos anteriors mandats, en què no s'havia revisat la quantitat. També es va aprovar un sou de 12.905 euros bruts anuals amb una dedicació del 50% per a Roser Montoriol; un de 10.324 euros bruts anuals amb un 40% de dedicació per a Anna Maria Sala, i dos sous més de 7.743 euros bruts anuals amb un 30% de dedicació per a Lluïsa Aliste i Josep Malagarriga.

Pel que fa a Joan Hernández i Salvador Campos, no tindran un sou assignat, sinó que cobraran per indemnitzacions: 185 euros per assistència a cada junta de govern (n'hi ha una a la setmana) i 130 euros per assistència als plens (els ordinaris són cada dos mesos). Per als regidors de l'oposició, també es va fixar la quantitat de 130 euros per cada assistència a ple. Pel que fa a les indemnitzacions que reben els grups municipals per a despesa ordinària, són de 40 euros mensuals per grup, i 30 per regidor.

El nou Patronat de la Fundació

Al ple, i segons els resultats electorals del 26 de maig, també es va proposar que el patronat de la Fundació Cardona Històrica estigués integrat per l'alcalde, Ferran Estruch (que en serà el president), Joan Hernàndez, Roser Montoriol, Salvador Campos i Anna Maria Sala (aquests 5 per part d'ERC), per Ferran Verdejo (PSC) i per Mònica Sala (JxC). Tots ells seran patrons per 4 anys, tal com marquen els estatuts.

El dilema va arribar amb el vuitè patró. La fórmula, amb els resultats electorals, donava decimals. Per això, prèviament al ple, la secretària va estudiar-ho i va realitzar la següent proposta: el vuitè patró es repartiria entre Joan Jané (JxC) i Jordi Casas (PSC), amb dos anys per a cada un.

En aquest mandat també s'ha creat la nova regidoria de Transparència i Avaluació de Polítiques Públiques, per mirar de fer més visible i propera la gestió política als ciutadans.