L'executiu de Gent Fent Poble a Sant Fruitós va constatar en el primer ple del mandat (després del de constitució) que no li serà fàcil governar en minoria (té sis dels tretze regidors del consistori). Les tres formacions que són a l'oposició -ERC, Junts per Sant Fruitós i PSC- van votar en contra de la proposta de cartipàs presentada per l'equip de govern al ple municipal.

El que s'ha tombat no inclou les delegacions de funcions de l'alcalde als regidors (carteres de govern), ja que s'estableixen per decret d'alcaldia i al ple només se'n dona compte, però sí que suposa que, de moment, no ha prosperat la constitució d'òrgans com ara comissions informatives i juntes de portaveus, i tampoc les retribucions i indemnitzacions que han de percebre els regidors per l'exercici de les seves funcions.

Per tant, Gent Fent Poble haurà de plantejar una nova proposta i buscar consensos per tal de poder fer prosperar els seus plantejaments i rebre el vistiplau al cartipàs.

Quant a les dedicacions, l'executiu en plantejava una de pràcticament total de l'alcalde (del 95%) i parcial de la resta de regidors, en diferents graus, tots ells amb retribució. En concret, la proposta que van presentar i que de moment no ha prosperat era que el batlle, Joan Carles Batanés, percebés per aquesta dedicació del 95% un total de 45.370 euros bruts anuals (totes són distribuïdes en 14 pagues). El regidor Xavier Racero tindria una dedicació del 80%, retribuïda amb 31.040 euros bruts anuals, mentre que la resta de regidors tindrien dedicacions del 70% (Cristian Marc Huerta i Núria Clarella) i del 60% (Íngrid Bonells i Maria del Carme Cruz), tots quatre amb retribucions de 26.270 euros i 23.880 euros bruts anuals, respectivament.

A més, es proposava que l'import per a cada regidor (de govern i d'oposició) per cada assistència a ple fos de 150 euros; per cada Junta de Portaveus, de 80 euros per sessió, i per cada comissió informativa, 65 euros per sessió. També es proposava una assignació als grups municipals de 2.620 euros anuals per grup i de 1.150 euros anuals per regidor.

El grup municipal d'ERC, el majoritari a l'oposició (té tres regidors), ha argumentat mitjançant un comunicat el seu vot en contra de la proposta presentada per l'equip de govern perquè manifesta que «fins a quatre vegades ERC ha intercanviat punts de vista diferents amb l'equip de govern sobre el cartipàs que ha de marcar el camí de la present legislatura» i que en totes les ocasions «l'alcalde, i per extensió el seu equip de govern, han mostrat una capacitat de cerca de consens i acord nul·les completament. Val a dir que la diferència que trobem des de la primera proposta de cartipàs i la dar-rera està en un augment injustificat en les dedicacions dels regidors i poca cosa més».

Segons els republicans, plantejaven tres punts clau en el desacord «que fonamenten el nostre sentit del vot: participació a comissions, consensuar temes importants de legislatura, rebaixa de la despesa de govern». En aquest sentit, remarcaven que hem demanat de poder participar en les comissions de treball constituïdes, sobretot en els òrgans externs a l'Ajuntament. Senzillament han ignorat la nostra petició, no n'hem obtingut resposta».

Entre altres aspectes, ERC demana el compromís del govern que els projectes de cost superior a 500.000 euros, «urbanístics o que transcendeixin una legislatura, tinguin el consens entre tots els grups municipals».

Segons Esquerra, aquest acord «segueix sense ser dins el cartipàs amb les atribucions del ple, ni com a acord annex, que és el que demanàvem». Regidories repartides