La Generalitat preveu començar al final d'aquest any l'ampliació i millora de l'anacrònic pont que dona accés al nucli de Cabrianes (Sallent). El departament de Territori i Sostenibilitat, que ja disposava del projecte per materialitzar aquest eixamplament del pont de la B-430 sobre el Llobregat, ha anunciat la licitació de les obres corresponents per un import de 3,5 milions d'euros. Per tant, el projecte s'hauria d'adjudicar aquesta tardor i es preveu que els treballs comencin al final d'any i tinguin un termini d'execució de 12 mesos.

Aquesta actuació ha d'afavorir la seguretat i la fluïdesa en la conducció, atès que l'amplada actual de la calçada impedeix el pas d'un vehicle per cada sentit simultàniament, la qual cosa fa que quan en coincideixen dos, un d'ells s'hagi d'esperar en un extrem i cedeixi el pas a l'altre.

Segons han concretat fonts del departament de Territori, el projecte preveu que es dobli l'amplada del pont, dels 6 metres actuals als 12 metres previstos, per acabar configurant una calçada de dos carrils i una vorera per al pas de vianants i també de ciclistes. A més de l'eixamplament de l'estructura, les obres que ara es liciten inclouen la rehabilitació del pont, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen. En total, l'obra abastarà uns 300 metres de longitud de la carretera B-430, que, en aquest àmbit, té un trànsit d'uns 7.200 vehicles diaris.

La solució tècnica adoptada consisteix en l'eixamplament del pont actual mantenint l'estètica del pont en arc antic, i afegir-hi un arc central que aportarà més resistència per a l'increment de càr-regues que suposa l'ampliació, sense modificar l'aspecte i configuració estructural longitudinal del pont i sense interferir en la llera del riu. Aquesta opció permet conservar l'estructura actual, que data de la primera meitat del segle XX i és una mostra de la tradició dels primers ponts en arc de formigó armat.

El pont d'accés a Cabrianes ja va néixer estret, i això hi ha dificultat històricament la circulació, mentre que les diverses mesures que s'han intentat portar-hi a terme per mirar de regular-la no han acabat de funcionar. Després de la seva reconstrucció, acabada la guerra civil, el pont ja tenia una vorera per als vianants, que els vehicles trepitjaven per poder passar alhora en cada sentit de la circulació. Per tal d'evitar l'encreuament, es va instal·lar un semàfor que hi donés pas alternatiu, però va ser objecte de bretolades i sabotatges, i es va acabar traient. Finalment, es va optar per posar unes baranes que separessin les voreres de la calçada, i donar preferència de pas amb l'actual se-nyalització vertical.