La Junta de la Sèquia intervindrà en una part de la canalització soterrada situada al nord del terme de Sallent per evitar que es degradi, modernitzar l'estructura, i garantir-ne l'estabilitat en una àrea de terreny afectada per la subsidència de les mines.

L'actuació es concentrarà en un tram d'uns 450 metres de longitud a l'entorn del paratge de la Torre d'en Roca i aigua avall (en direcció a Sallent), on es fa necessari un arranjament «que asseguri el canal i eviti possibles avaries», segons ha explicat Josep Alabern, de la Fundació Aigües de Manresa-Junta de la Sèquia. I és que, aquesta zona està afectada per la subsidència de les mines en el subsol, que amb el pas del temps fa baixar el terreny i desnivella el canal amb el perill que acabi sobreeixint.

En el seu dia, aquesta problemàtica va obligar fins i tot a desviar el canal en alguns trams, i en d'altres no ha estat necessari però ha calgut fer-hi algunes correccions, com en aquest cas. En aquest sentit, es farà un aixecament de murs per recuperar el marge de seguretat del canal i evitar un possible vessament. Es tracta d'un tram de secció rectangular cobert amb lloses prefabricades, que es trauran per fer l'actuació i, un cop acabada, es tornarà a recobrir.

Aquesta intervenció es complementarà amb una altra d'uns 255 metres més al sud, on hi ha una canalització molt antiga de pedra recoberta amb una volta d'aquest mateix material i que se substituirà per una estructura nova, amb la idea d'evitar la degradació i problemes per possibles esllavissades. En aquest cas, també es reobrirà i es posarà un nou tub, majoritàriament de polièster, més consistent i ample (fins a uns 1.800 metres de diàmetre), de manera que es guanyarà capacitat de conducció.

Com a propietària de la canalització, la Junta de la Sèquia s'encarregarà tant del projecte com de l'obra, i ja ha sol·licitat el permís a l'Ajuntament de Sallent (municipi on es concentrarà l'actuació), que ha iniciat els tràmits previs a l'atorgament de la llicència, tot i que restarà en espera del que digui la Comissió d'Urbanisme tenint en compte que l'actuació afecta una àrea de sòl no urbanitzable.

De tota manera, és una obra «complexa» que s'anirà executant per fases sense un calendari concret. A més, s'hi haurà de treballar a l'hivern (que és quan es pot prescindir més del regadiu) i en trams curts «per evitar talls superiors als 3 o 4 dies». De moment, aquest hivern només es preveu executar la primera fase, que es limita a l'adequació del camí d'accés a la Sèquia des de la C-1411a per a la maquinària pesada que hi haurà de treballar.