L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha finalitzat la pràctica totalitat de les actuacions previstes (el 97%) a sis conques fluvials de les demarcacions de Girona i Barcelona arran dels aiguats de la passada tardor. En total s'han conclòs 376 actuacions concretament a les comarques del Ripollès, Osona, l'Alt i el Baix Empordà, el Berguedà, el Solsonès, el Bages, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Les precipitacions van provocar la caiguda i arrossegament de vegetació, l'acumulació de sediments, desperfectes en diversos murs de rieres i en instal·lacions de sanejament, entre d'altres.

Les intenses pluges es van repartir en dos episodis, un a mitjans d'octubre i un altre durant la primera setmana del mes de novembre. El primer episodi de llevantada va afectar, principalment, la capçalera de la conca del Ter, al seu pas per les comarques del Ripollès i Osona, i la del Llobregat (comarques del Berguedà i el Bages). Pel que fa a l'episodi del mes de novembre, aquest va tenir una major incidència a les conques de la Muga, el Baix Ter i el Daró, algunes rieres de la Costa Brava (Aubi, Ridaura), el Llobregat i la conca del Besòs.

Més de 6 milions en els treballs

De les 383 mesures previstes a l'àmbit de les conques internes, que han tingut un cost global superior als 6 milions d'euros, en queden pendents 7 (a la demarcació de Girona), les quals s'estan executant i és previst que finalitzin en breu. Aquests treballs es duen a terme amb la col·laboració de Forestal Catalana.

Les actuacions que s'han dut a terme s'han articulat en dos eixos: per una banda, els consistents en la retirada de vegetació acumulada a la llera i que pot dificultar el flux de l'aigua; i per l'altra, els relatius a reparar murs i endegaments malmesos per les intenses pluges. L'objectiu dels treballs ha estat garantir la lliure circulació de l'aigua, protegir les infraestructures malmeses i minimitzar el risc d'inundacions en cas d'avingudes.