L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la UPC ha iniciat aquesta setmana la segona edició del Màster Universitari en Arquitectura que es desenvoluparà a Cardona, en col·laboració amb l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.

En aquesta segona edició, la cinquantena llarga d'estudiants que hi prendran part realitzaran propostes sobre l'entorn de Cardona que després els serviran per al seu projecte final de carrera, promouran idees que puguin ser útils al consistori i al conjunt de la ciutadania. En la primera edició, els alumnes es van centrar en la rehabilitació del nucli urbà i del centre històric. Els estudiants trepitjaran el municipi i iniciaran un contacte amb veïns i entitats per fer una diagnosi que servirà per elaborar les primeres propostes. També hi ha la previsió d'obrir un procés de participació per implicar veïns i entitats en aquest projecte, tal com ja es va fer en la primera edició.