El departament de Territori i Sostenibilitat preveu expandir a carreteres de característiques similars el sistema aplicat al tram sud de la C-55 i a la C-58 entre Castellbell i Terrassa, amb el que s'anomena trams de 2+1 (alternança de carrils d'avançament en una o altra direcció) amb una separació molt marcada entre tots dos sentits de circulació, amb mitjana, pilones o pintura, segons els trams.

Un model que el Govern considera d'èxit en la reducció de la sinistralitat, i en especial dels xocs frontals i els accidents mortals, a partir dels resultats obtinguts en aquest corredor que formen la C-55 i la C-58, segons va exposar el director general d'Infraestructures de la Generalitat, Xavier Flores, en la conferència que va pronunciar recentment al Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya sobre plans en carreteres.

Flores va explicar que aquesta generalització parteix d'un pla concret amb una inversió de 50 milions d'euros, en 24 trams de carretera, que sumen un total de 192 quilòmetres, entre les quals la C-55 entre Manresa i Súria. Una exportació del model que segons els càlculs de departament «creiem que ens pot reduir l'accidentalitat el 20%». Flores va incidir en el fet que «no ha de ser sempre la barrera, el que separi els dos sentits de circulació. Pot ser més progressiu o alternat. Pintar, balises, barrera... Però sí que veiem eixos que s'han dimensionat per desdoblar, però que per intensitat potser el que toca és això. Perquè per a unes intensitats baixes això té un resultat brutal a un cost molt més reduït que fer una autovia».

En l'exposició que va fer, el director general d'Infraestructures de la Generalitat va incidir en l'evolució que han seguit les xifres de sinistralitat en aquests dos trams on ja s'ha actuat. En concret, segons un gràfic que va projectar, entre la C-55 i la C-58, en la darrera dècada es van registrar dues puntes fatídiques d'accidents mortals, el 2010 i el 2012, amb 11 i 10 víctimes mortals, respectivament, mentre que, segons aquest mateixa gràfic, ja amb la intervenció realitzada, el 2017 van ser zero, i l'any passat n'hi va haver una.