La Generalitat ha fet un pas més en la consecució del nou col·lector de salmorres, fins a Súria, una de les peces clau per al ple desenvolupament del projecte Phoenix que ha de suposar un increment de la producció de la pla d'ICL Iberia amb la continuació de l'extracció de la potassa i la fabricació de sal vacuum.

El consell de Govern va encarregar ahir a l'empresa pública Infraestructures.cat la redacció de la modificació del projecte del nou col·lector en el tram que va des de les instal.lacions mineres fins a Castellgalí, on els dos ramals d'aquesta instal.lació al Bages (l'altre va fins a Balsareny) s'unifiquen en un de sol.

Per materialitzar plenament el Pla Phoenix calen dues infraestructures de transport d'aigua. Per una banda, una canonada d'impulsió d'aigua regenerada que des de la depuradora de Manresa aportarà el cabal necessari al centre d'Iberpotash per a la seva producció, i evitar la captació directa d'aigua de la conca del Llobregat.

De l'altra, el nou col·lector de salmorres que tal i com ha explicat aquest diari ha de permetre substituir l'actual, ja obsolet després de més de 30 anys en servei, per evacuar fins al mar les aigües salobres resultants de l'activitat minera. El Govern va informar ahir que per tal de minimitzar l'afectació al territori mentre es duen a terme les obres i aprofitar actuacions, es veu convenient que el projecte d'impulsió d'aigua regenerada des de la depuradora fins al centre productiu i les obres del tram del col·lector entre aquesta localitat i Castellgalí s'executin simultàniament. Com que se seguiran el mateix traçat, s'ha de modificar el projecte del col·lector en aquest tram i incloure la canonada d'impulsió a la planificació hidrològica.

L'acord de Govern inclou l'aprovació del pla econòmic d'Infraestrucures.cat en relació amb les actuacions i aportacions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a la redacció d'aquests dos projectes, per un import de 6,1 milions d'euros que aniran a càrrec als pressupostos de l'ACA.

Les despeses derivades de la modificació del projecte es repercutiran íntegrament a l'empresa Iberpotash, així com els costos de construcció de la nova canonada d'impulsió d'aigües regenerades. Per la seva part, els costos de construcció del nou col·lector de salmorres seran repercutits al 90% entre els diversos beneficiaris d'aquesta nova infraestructura.