Toni Dorado, enginyer químic i doctor en Recursos Naturals i Medi Ambient, va ser el darrer ponent de la jornada celebrada a Sant Joan. Treballa des de fa 15 anys a la UPC. La seva recerca s'ha centrat en el desenvolupament de tecnologies de base biològica per solucionar diversos reptes ambientals. Va centrar la seva presentació en la problemàtica que suposa la generació i acumulació de residus elèctrics i electrònics. Actualment se'n generen més de 40 milions de tones, que majoritàriament van a parar a països poc desenvolupats.

El seu projecte, patentat amb el nom de Bro Metallum, es va centrar en com es pot reciclar i reutilitzar el coure que s'usa en la fabricació d'aquests dispositius electrònics. La solució, segons Dorado, passa per aprofitar l'activitat de determinats bacteris per extraure i separar els diferents metalls emprats. Es posen en contacte deixalles electròniques que contenen metalls d'interès com ara el coure, l'or, el crom i el zinc, entre d'altres, amb bacteris per aconseguir extreure'ls i donar-los un nou ús. En lloc d'atacar químicament els residus, s'aprofita la capacitat d'oxidar que tenen determinats microorganismes, es regeneren els agents responsables de l'extracció i es redueix la utilització de reactius i d'altes temperatures.