L'Arxiu de l'Ajuntament d'Avi-nyó va rebre de la família de Cal Poset, a final del 2019, 3 rotlles de pel·lícula en suport de nitrat de cel·lulosa de 35 mm, que la família va gravar al principi del segle XX, aproximadament l'any 1910.

Cal Poset és una casa històrica, del segle XVIII, situada al centre d'Avinyó, que l'Ajuntament va comprar a final del 2017 als hereus de la família Fort Posa, amb tot el contingut interior: elements mobiliaris i objectes d'entre principi del segle XX i els anys 70.

Al final del 2019, l'Oficina de Patrimoni Cultural va fer un inventari d'una part de la col·lecció de la casa i va lliurar a l'Arxiu la documentació, les fotografies, postals i les pel·lícules de nitrat que es van trobar a la casa.

Per tal d'esbrinar tot el contingut dels fotogrames i per veure l'estat de les pel·lícules i mirar que gaudeixin d'una bona conservació, l'Arxiu es va posar en contacte amb el Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. Ara, el consistori els ha fet entrega de les pel·lícules perquè en faci un informe de valoració i una còpia videogràfica de manera gratuïta.

Les pel·lícules de nitrat són originals, 2 dels rotlles recullen el que sembla un ral·li de cotxes de principi del segle XX, i en el tercer hi ha imatges marines, una barca que sembla esportiva dins del mar i un port.