El Bages ha reduït el 13 % la quantitat de residus municipals generats durant el període de confinament decretat a mitjan març, segons el Consorci del Bages per a la gestió de residus, que compara la mitjana de la recollida que s'està fent actualment amb les dades d'una setmana normal d'abans de l'inici de la pandèmia. La comarca segueix la mateixa tendència que en el conjunt de Catalunya, on la caiguda encara ha estat més gran, de fins gairebé el 17 %, el que suposa una xifra estimada de 242.000 tones, quan habitualment es generen més de 280.000 tones mensuals.

Pel que fa a la recollida selectiva ordinària, les principals reduccions per fraccions a la comarca del Bages s'han donat en el paper i cartró (que ha caigut el 8 %) i en el vidre (que ho ha fet el 7 %), mentre que l'orgànica ha caigut el 3 %, i en canvi la recollida d'envasos lleugers ha crescut en aquesta mateixa proporció. En aquest cas, també s'observa un comportament similar en el conjunt de Catalunya, on la caiguda de la recollida selectiva en global ha estat del 20 %, tot i una lleugera variació a l'alça pel que fa la recollida d'envasos.

En aquests descensos generalitzats, el confinament ha estat el factor determinant, segons apunta l'Agència de Residus de Catalunya, tenint en compte que ha comportat una retracció de l'activitat comercial i de serveis, bàsicament de bars i restaurants, com també dels desplaçaments als llocs de feina, que explicaria una disminució de l'orgànica, el paper i cartró, i el vidre. En canvi, el confinament ha fet incrementar el consum d'envasos a les llars.

Finalment, la fracció resta també ha experimentat una caiguda, que en el cas del Bages arriba fins al 14 %, mentre que a Catalunya queda en el 12 %. Una reducció que també s'explica pel tancament de comerços, i en el cas del Bages pel tancament, fins ara, de les deixalleries.

Una reobertura a mitges

Precisament, la xarxa de deixalleries fixes del Consorci del Bages per a la gestió de residus tornarà a donar servei a partir d'avui, però ho faran de forma parcial, amb horari només de dilluns a divendres i exclusivament per rebre residus provinents d'empreses, comerços, negocis o tallers. Les portes continuaran tancades per als particulars fins a nou avís com a mesura de prevenció per la crisi de la Covid-19.

A banda d'això, les deixalleries també limitaran a un màxim de 4 el nombre de persones permeses dins les instal·lacions, sempre en funció de la grandària de la deixalleria, amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat entre els usuaris i minimitzar el risc de contagi. També es recomanarà als usuaris que portin mascaretes i guants per accedir-hi.

El consorci ha pres la decisió de fer aquesta primera fase de reobertura molt limitada per atendre les necessitats de les activitats econòmiques que ja han tornat a la seva feina habitual fa uns dies. Tanmateix, es mantenen tancades als particulars d'acord amb l'estat d'emergència i les recomanacions de confinament i de sortir de casa només per a activitats imprescindibles. Això inclou serveis que eren destinats principalment a l'usuari particular, com la venda de compost o el segellat de bonificacions, que continuaran aturats fins que no es reobrin oficialment les deixalleries.

D'altra banda, el consorci fa una crida a la col·laboració de la ciutadania per evitar abandonament de voluminosos a la via pública i demana que aquests objectes es guardin a casa fins que tornin a obrir les deixalleries o es reprengui el servei de recollida de voluminosos porta a porta.