Els professionals d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central han fet més de 25.500 visites domiciliàries, més de 191.700 visites telefòniques i més de 85.800 visites virtuals des de començament de març i fins al 3 de maig. Aquestes xifres tripliquen l'activitat habitual i es deuen al fet que l'atenció presencial als centres d'atenció primària i als locals s'ha reduït al màxim i ha baixat un 58%. Uns canvis que són fruit de l'adaptació i la reorganització que els professionals d'atenció primària han fet per fer front a l'epidèmia.

Les visites domiciliàries, les consultes telefòniques i a través de l'eConsulta donen resposta a les recomanacions de no desplaçar-se als centres d'atenció primària per evitar el trànsit de persones a aquestes instal·lacions com a mesura de prevenció per evitar la transmissió i propagació del virus. En paral·lel, els professionals es desplacen al domicili per atendre les malalties cròniques i les persones amb Covid-19.