La Catalunya Central presenta els pitjors índexs en el global de l'epidèmia del coronavirus, tot i que les darreres dues setmanes mostra una tendència clarament a la baixa. Com a demarcació és la que té uns nivells més elevats de en el conjunt de tres mesos, si agafem com a referència les dades de positius i de defuncions, les posem en context en relació amb el seu total de població (tant per 1.000 habitants) i ho comparem amb la resta d'àrees (tota la regió metropolitana està sumada).

En concret, aquesta zona central ha registrat fins a dimecres un total de 5.717 positius de coronavirus, el que representa un índex del 10,93 per cada mil habitants. Els que s'hi aproximen més són l'àmbit metropolità i la demarcació de Girona, amb uns índexs del 8,7 i 8,2, per cada mil habitants, respectivament, i molt lluny de la resta. El cas més oposat és el de les Terres de l'Ebre, amb l'1,80 casos positius per cada 1.000 habitants. En el cas de les defuncions, la xifra a la Catalunya Central ascendeix a 1.483, el que suposa un índex del 2,84 per cada 1.000 habitants, mentre que la resta d'àrees estan totes per sota del 2. El més baix torna a donar-se a les Terres de l'Ebre, que té un 0,24. Aquestes dades es poden veure detallades a la taula de la part baixa. També destaca a la Catalunya Central que més d'un terç del total de defuncions per coronavirus (amb positius constatats o amb símptomes clars) s'han produït en residències (502).

En aquest article poden veure l'evolució que ha seguit a l'àrea sanitària de la Catalunya Central, tant el nombre de casos constatats com a positius, com la xifra de defuncions. En aquest darrer cas, es pot veure que el punt àlgid se situa just a principi de març, quan en només tres dies (1, 2 i 3) es van sumar 156 defuncions. En canvi, la gràfica de contagis mostra dos pics, l'un situat a l'última setmana de març, amb el màxim de casos el dia 26 (270), i un segon a mitjan abril.