L'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat té en marxa un nou procés d'expropiacions del traçat per on ha de construir el nou col·lector de salmorra, que per ara continua, però, sense tenir una data clara d'execució. El darrer tram per al qual s'han fet públiques les futures ocupacions o servituds de terrenys és el que ha d'anar, amb un únic ramal, des de Castellbell fins a la depuradora d'Abrera.

De fet, un informe de la mateixa Agència Catalana de l'Aigua de data del 6 de febrer passat concreta que el nou col·lector de salmor-ra del Bages que ha de substituir l'actual no estarà operatiu fins al principi del 2025. Falten, doncs, cinc anys, segons les previsions del promotor d'aquesta infraestructura cabdal perquè pugui entrar en funcionament en tota la seva extensió i dimensió. A la pràctica, i sempre que es compleixi aquest calendari, això suposarà que la nova canonada que ha de portar les aigües salobres fins al mar arribarà amb més d'una dècada de retard respecte a la previsió inicial.

L'Agència Catalana de l'Aigua va informar públicament el novembre del 2003 de la necessitat de tirar endavant un projecte d'augment de la capacitat hidràulica del col·lector de salmorres per substituir l'actual, que funciona des del 1988.

Tanmateix, no va ser fins al setembre del 2012 que va presentar públicament una proposta formal, que bàsicament passa per fer una canonada totalment nova i de més capacitat resseguint el mateix traçat que l'actual.

En aquell moment, el compromís era que l'any següent (2013) quedés redactat i aprovat el projectes definitiu, i que al llarg del 2014 i el 2015 se'n fes l'execució i es posés en marxa. Però la realitat d'avui és que encara s'estan liquidant les expropiacions per l'ocupació o servitud dels terrenys per on ha de transcórrer la canonada, alhora que s'ha tramitat la modificació del projecte en un dels trams (el de Manresa a Súria) i que encara se n'està lligant el finançament.