Un dels eixos del Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Sallent per als propers tres anys fa referència a les polítiques socials, d'habitatge i d'igualtat de drets i d'oportunitats. Entre les propostes que inclou, hi ha un projecte d'horts socials i incrementar el parc d'habitatge públic i destinat a polítiques socials.

En aquest sentit, es treballa en un programa de masoveria urbana, s'ha incrementat l'impost de l'IBI als propietaris amb més de 3 pisos buits, es vol impulsar una normativa per adjudicar habitatge municipal i s'està estudiant la creació de nou habitatge amb la cessió d'un immoble municipal per promoure pisos cooperatius.

D'altra banda, el consistori es proposa negociar amb la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepides), organisme públic dependent del ministeri d'Hisenda, una cesssió a 25-50 anys de la gestió dels contractes i manteniment del barri de la Botjosa sota tutela de l'Ajuntament.