El Bages disposa d'una nova pàgina web que recull l'oferta formativa de la comarca adreçada a la població jove, persones treballadores i persones en situació d'atur. La web formabages.cat és una iniciativa de la Taula de la Formació del Bages que lidera el Consell Comarcal del Bages amb la voluntat de tenir una eina de consulta que aglutini tota l'oferta formativa de territori per a les persones de més de 16 anys. La pàgina web inclou informació dels estudis universitaris, formació professional, itineraris formatius per a joves, formació ocupacional, formació continua, escoles d'adults, formació d'acollida per a persones estrangeres i formació online.

La consellera de l'Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del Bages, Marta Viladés, explica que "comptem amb una eina àgil i actualitzada amb informació de prop de mig miler de propostes formatives del territori orientades sempre a aconseguir millorar l'ocupabilitat i les capacitats professionals de la població activa".

La pàgina web podrà ser actualitzada pels centres amb les novetats dins la seva oferta. En paral·lel, també funciona com a directori de tots els centres de formació, punts d'informació i altres entitats que donen suport en matèria d'orientació al territori (serveis locals d'ocupació, punts d'informació juvenil, centres de formació professional inicial, ocupacional i contínua, serveis per a empreses i altres entitats promotores d'ocupació).

«Bona pràctica»

L'experiència de la Taula de la Formació del Bages i, la coordinació de la formació continuada i ocupacional de la comarca, ha estat seleccionada per la Fundació Carles Pi i Sunyer i la Federació Catalana de Municipis com a «bona pràctica» en l'àmbit del Desenvolupament econòmic. Han valorat que pot servir de referència per a d'altres ajuntaments o entitats locals.

La Taula de Formació del Bages és un òrgan de participació sectorial, de caràcter consultiu i com una plataforma estable de treball i de reflexió en la qual participen 35 entitats del territori (agents educatius, socials i econòmics). La Taula treballa en la millora i l'impuls de la formació pel treball a la comarca, i aposta per l'agilitat i la flexibilitat en l'adaptació de la formació professional als canvis socioeconòmics.