El ple de l'Ajuntament del Pont de Vilomara i Rocafort va aprovar per unanimitat la proposta presentada per l'equip de govern (PSC) en relació amb les taxes i tributs municipals de cara a l'any 2021. Una proposta que congela totes les taxes i tributs municipals, com per exemple l'IBI i la recollida d'escombraries, i afegeix bonificacions a taxes destinades a persones amb discapacitat.

Segons ha explicat Enric Campàs, alcalde del municipi, «tot i la tendència a l'alça dels preus dels serveis públics, que cada vegada generen més despesa als ajuntaments, creiem que és necessària aquesta congelació atesa la complicada situació que estem vivint els últims mesos i, d'aquesta manera, ajudar en la mesura del possible a les famílies del municipi, especialment les que estan passant més dificultats».

Pel que fa a la recollida d'escombraries, Campàs alerta que «és un servei que genera molt dèficit i sobre el qual haurem de prendre una decisió en un futur proper. La taxa de recollida de deixalles s'haurà d'augmentar com més aviat millor perquè és un servei insostenible tenint en compte els increments de preu que cada any tenen els cànons que s'apliquen». En aquest sentit, ha concretat que el 2020 l'Ajuntament va suportar un dèficit en el servei de 24.806 euros i el 2021 el dèficit augmentarà fins als 52.980 euros, 28.000 euros d'increment d'un any a l'altre. Aquesta situació, avisa l'alcalde, «ens obligarà a implantar sistemes de recollida d'alt rendiment, com els contenidors tancats (accés amb targeta) per tal que aquest increment de la taxa no sigui tan elevat com amb el model actual».

Un altre dels aspectes importants d'aquestes ordenances és l'aplicació de bonificacions per a persones amb discapacitat, que se sumen a les bonificacions per a famílies nombroses i monoparentals que es van aprovar l'any passat. Aquestes bonificacions van del 75% al 90% en el cas dels permisos d'obres i del 75% en el cas dels guals, segons el grau de discapacitat reconegut que es tingui i sempre que sigui la residència habitual.