La Diputació de Barcelona ha redactat l'estudi per crear un camí escolar al nucli de Valls de Torroella, al municipi de Sant Mateu de Bages, una iniciativa educativa, urbanística i de mobilitat i accessibilitat que comprèn actuacions en diversos àmbits. L'objectiu principal dels camins escolars és actuar sobre l'entorn del municipi per fomentar l'activitat física de la població i l'autonomia personal dels infants, així com disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada.

Per a la creació del camí escolar l'estudi proposa un conjunt d'actuacions urbanístiques i en el viari públic en diferents graus d'impacte que poden tenir en la millora de la seva seguretat. Així es proposa un itinerari a través del pont del riu Cardener a partir de millorar la visibilitat i la seva accessibilitat, un itinerari des de la BV-3002 amb accions de pacificació i d'endreça de l'espai destinant al vianant, millorant també l'accessibilitat, la visibilitat i la sensació de seguretat, i un itinerari cap a Palà de Torroella per la carretera C-1410a, amb millores de l'accessibilitat i de reducció de la velocitat de circulació i adequació de la infraestructura destinada la vianants.

Es proposen actuacions pedagògiques, educadores i formatives com ara la creació d'una comissió d'alumnes del camí escolar, accions per conèixer els diferents camins escolars que existeixen i les accions que es promouen en funció de la seva ubicació i realitats; remarcant per exemple les diferències entre entorns rurals i les grans ciutats, o la valoració de la posada en marxa del bus a peu.