L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha donat llum verd a unes ordenances per al 2021 que, segons l'executiu local (format per ERC, PSC i JuntsxSF), segueixen tres línies bàsiques davant l'afectació que està causant la pandèmia de la covid-19 en l'economia de les famílies i empreses del municipi: congelació de les taxes municipals, bonificacions en els àmbits i activitats afectats per la covid i augment de les bonificacions en els trams de renda més baixos.

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), aquest tribut es congela i inclou com a principal novetat un nou escalat de la bonificació per als titulars que siguin famílies nombroses o monoparentals en funció del valor cadastral de la finca, i s'amplia la bonificació del tram més baix fins al 60%. Una mesura que pretén afavorir els valors cadastrals més baixos.

Paral·lelament, també es bonifica el 100% de la quota pels immobles rústics durant l'exercici que rehabilitin construccions de pedra seca, i la bonificació de la taxa pels edificis que disposin d'instal·lacions fotovoltaiques passa a ser de 5 anys en comptes dels 2 anys que recollien les anteriors ordenances.

En relació amb l'Impost sobre les Activitats Econòmiques (IAE), segons ha precisat l'executiu local, s'inclou duplicar les bonificacions per a aquelles empreses que incrementin la plantilla de treballadors amb contracte indefinit (passen del 10% al 20%). I s'augmenten fins al 30%n les bonificacions per a aquelles empreses que produeixin o facin ús d'energies renovables.

Pel que fa a l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), s'incorpora com a novetat una bonificació del 90% per a obres d'adequació o de nous locals comercials situats a Torroella de Baix. També s'introdueix una nova bonificació del 50% per les obres que es facin en locals d'àrees d'interès comercial, «per facilitar la renovació dels comerços locals i la seva adaptació a la nova realitat».

A més a més, s'augmenta fins al 35% les bonificacions per obres de rehabilitació al nucli antic i s'introdueix també com a novetat una bonificació del 50% per obres de reparació causades per factors meteorològics, com el passat temporal Glòria.

D'altra banda, queden anul·lades les taxes d'instal·lació de ter-rasses i d'establiment de parades al mercat durant tot el 2021, i en relació amb la taxa de gestió de residus comercials s'amplia la bonificació fins al 35% per a aquells establiments que han estat tancats durant la pandèmia.

El govern tripartit argumenta que «l'augment en les bonificacions en la major part dels impostos és una aposta clara per ajudar al màxim les empreses afectades per la crisi i les famílies amb rendes baixes. Aquestes modificacions s'han realitzat fent un exercici responsable amb el pressupost municipal, la qual cosa permetrà continuar garantint tots els serveis a la població».