La Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat de Catalunya ja s'ha pronunciat sobre els projectes de parcs fotovoltaics Bages I i Bages II, que en total afecten més de 120 hectàrees de sòl no urbanitzable dels termes de Santpedor, Sant Fruitós i Sallent, i n'ha tombat un per complert mentre que l'altre l'ha rebutjat parcialment.

La Ponència ha resolt com a no viable l'avantprojecte Bages II, que afectava finques bàsicament agrícoles i forestals dels plans de Llussà i Pla de Les Abelles, a 1 quilòmetre del nucli urbà de Santpedor. La planta proposada, de 25 MWp i amb una extensió de 39,3 hectàrees, afectava també els termes municipals de Sant Fruitós de Bages i Sallent, i preveia la instal·lació de més de 42.000 panells.

Pel que fa a l'avantprojecte Bages I, situat al Coll de l'Om i Plans de Santa Anna, prop de la Sèquia, la Ponència el manté com a viable, però només parcialment, perquè rebutja la totalitat de l'àmbit del parc al terme de Santpedor, i una part de la que s'ubicaria al de Sant Fruitós (en aquest cas, ja d'entrada no es preveia ocupar res del terme de Sallent). La planta fotovoltaica Bages I, situada a la zona dels plans de Santa Anna, a 1 quilòmetre al sud-oest del nucli de Santpedor i a un quilòmetre al nord de Sant Fruitós, plantejava una extensió de 83,7 hectàrees i una potència de 40 MWp, amb més de 68.000 panells.

En concret, la Ponència ha rebutjat tota l'àrea del projecte de Bages I inclosa dins del terme de Santpedor, dues zones dins del terme de Sant Fruitós, i els sòls de protecció especial i territorial de potencial interès estratègic vinculats a l'aeròdrom (també dins el municipi de Sant Fruitós), mentre que considera vàlides la resta de zones que contempla el projecte. Les àrees descartades ho han estat, entre altres motius, perquè afecten zones catalogades com a espais d'interès d'espècies, especialment per la seva proximitat al riu d'Or, i també es demana la incorporació al projecte d'un estudi d'impacte i integració paisatgística que ara no té.

Pel que fa al projecte Bages II, descartat totalment, la Ponència es mostra desfavorable a la seva viabilitat bàsicament per «la incompatibilitat que presenta respecte el planejament urbanístic vigent, atès l'informe dels Serveis Territorials d'Urbanisme de la Catalunya Central». I és que, segons la Ponència, la proposta afecta molta part de sòls de protecció especial als tres municipis, i «es valora desfavorablement l'afectació de la matriu forestal que es produeix en la part sud de la traça del ferrocarril», repercutint «de forma clara» en el valor d'aquests sòls.

El propi Ajuntament de Santpedor, per exemple, ja havia emès un informe desfavorable contra els dos projectes al·legant que l'emplaçament d'aquestes instal·lacions, en sòl no urbanitzable, podia comprometre els valors ambientals, paisatgístics i agrícoles del territori. D'altra banda, la Ponència ja va desestimar fa uns dies dos parcs, en aquest cas eòlics, a Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix i Rajadell, i en què Santpedor quedava afectat per la línia elèctrica d'evacuació que connectaria els parcs eòlics fins a la xarxa elèctrica de transport. En aquest sentit l'Ajuntament de Santpedor també va emetre un informe desfavorable.