La Generalitat «pren el compromís» de treballar per intentar fer viable la proposta del parc fotovoltaic que l'empresa ICL vol promoure a la cara sud del runam del Cogulló. Així ho va assegurar ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, després que la Ponència d'Energies Renovables ha tombat l'avantprojecte perquè, tal com és ara, no encaixa amb el planejament urbanístic de Sallent (vegeu Regió7 de dissabte).

Calvet va expressar la voluntat de fer possible la instal·lació d'aquest parc com a titular d'un dels departaments que integren la Ponència (juntament amb els d'Empresa, Agricultura i Cultura) que l'acaba de rebutjar. I és que, «va haver de ser declarada inviable per una qüestió urbanística, però això no vol dir, ni molt menys, que s'acabi el seu recorregut». Enlloc d'això, va assegurar que el proper pas serà el de «treballar conjuntament» a tres bandes, entre la Ponència, l'empresa i l'Ajuntament «per veure com ho podem fer per tirar-la endavant» amb els canvis que siguin necessaris perquè s'ajusti al que es demana.

Calvet va insistir que es tracta d'una proposta «molt interessant», i va posar de manifest la necessitat d'apostar per aquest tipus d'energies: «Efectivament, Catalunya ha de fer la transició energètica, i no podem perdre l'oportunitat que hi hagi nous parcs fotovoltaics al nostre país. La magnitud de la transició energètica és molt gran, i és absolutament necessari que es puguin desenvolupar aquest tipus de propostes».

També, per la seva banda, el president d'ICL Iberia, Carles Aleman, va apuntar que «estudiarem quines passes haurem de fer a partir d'ara», sense llençar en cap cas la tovallola.

Tal com ha anat explicant aquest diari, el projecte presentat per ICL, que s'havia batejat amb el nom de Cogulló Solar Plant, plantejava omplir de plaques fotovoltaiques tota la cara sud del dipòsit aprofitant el seu pendent. Es proposava una instal·lació distribuïda en 7 parcel·les orientades en aquesta cara sud, amb una superfície global de 12,5 hectàrees i una capacitat de producció contínua de 30 megawatts.

Tot plegat s'hauria de traduir en un producció anual de 45 gigawatts, «que seria equivalent al consum de més de 12.000 llars i podria cobrir tot el consum del municipi de Sallent, tant de llars com d'enllumenat públic, comerços i indústria».

Tanmateix, la Ponència d'Energies Renovables tombava aquesta proposta la setmana passada per la seva incompatibilitat amb el planejament urbanístic de Sallent. Entre altres coses, la Ponència exposa que el POUM classifica els terrenys ocupats pel dipòsit de sòl no urbanitzable, i que aquest mateix document dicta que «en els sòls classificats com a no urbanitzables no es podran desenvolupar altres usos que els específicament permesos», i que només «s'hi permetrà realitzar transitòriament aquelles instal·lacions tècniques o infraestructures que siguin necessàries per a la valorització del recurs salí i la reducció dels dipòsits actuals, tals com l'ampliació de la cinta transportadora existent i l'arranjament de postes forestals».

També diu que «la proposta resulta incompatible amb les determinacions del Pla director de l'activitat minera del Bages i del POUM de Sallent». Especifica que els terrenys on s'implantaria aquest parc solar es troben situats en el vessant sud del dipòsit i que «d'acord amb el PDU de la mineria i el POUM de Sallent, aquest dipòsit es troba actualment en la fase 2 de reducció i restauració, on els usos i activitats admesos tenen com a finalitat la retirada del runam salí, a partir del 30 de juny del 2019 com a màxim»