L'Ajuntament de sant Feliu Sasserra ha rebut una injecció de 100.000 euros de la Diputació de Barcelona que li permetran afrontar la reforma de la sala polivalent Ateneu.

L'atorgament d'aquest ajut, que prové de la Caixa de Crèdit de la Diputació, s'ha fet públic aquest dijous. Es tracta d'un instrument de cooperació local que té l’objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 euros cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.