El bisbe de Vic, Romà Casanova afirma en la carta dominical que publica al Full diocesà que la futura llei de l'eutanàsia “reconeix com un dret el procurar-se la mort a un mateix o a un altre, en cas de malaltia greu incurable”, i destaca contradicció que hi ha, segons el seu parer, entre els objectius essencials que ha de tenir l'àmbit de la salut, "que per definició ha de procurar la salut i la vida de tota persona”, i la mateixa llei que s'haurà d'aplicar des d'aquest entorn social. Casanova es pronuncia en la línia dels sectors dominants a l'Església catòlica, pocs dies abans que el proper el 25 de juny entri en vigor la llei d’eutanàsia.

Casanova fa una crida als cristians a posicionar-se en contra de la nova llei que compta amb un ampli suport parlamentari. “Enfront d’aquest fet -afirma- els cristians no podem plegar-nos de braços” perquè “ens interessa tota vida humana, la qual té una dignitat que Déu li ha donat i que ningú l’hi pot prendre, ni el mateix subjecte d’aquesta vida”. I rebla que "hem de vetllar tant per la nostra vida com per la de les persones que estimem i de les quals tenim el deure de vetllar i acompanyar sempre”.

Manifesta que “les cures pal·liatives han de tenir el nostre suport i han de ser demanades per nosaltres” i que “ens hem de defensar contra la cultura de la mort que, per desgràcia, sembla que ha guanyat una altra batalla”. Destaca que “tenim una arma que, en la legislació actual, ens permet de defensar-nos d’aquesta cultura imperant: el «testament vital», que és un document d’últimes voluntats fet amb anticipació i que es farà efectiu en el moment de la llarga malaltia incurable”. Finalment, recorda que “el testament vital demana explícitament que «no se m’apliqui la prestació d’ajuda a morir en cap de les seves formes, sigui l’eutanàsia o el “suïcidi assistit”, ni que es prolongui de manera abusiva i irracional el meu procés de mort»”.