Montserrat ha tancat la primera meitat de l’any amb pitjors xifres de visitants que el 2020, que ja va registrar un descens enorme per l’impacte de la covid-19 respecte al darrer any de plena normalitat (el 2019). L’any passat, els mesos de gener i febrer i pràcticament la meitat de març encara van englobar-se dins d’un context prepandèmic i, de fet, els dos primers van registrar fins i tot xifres per damunt del mateix període de l’any anterior, que havia estat de rècord.

Els números són contundents: de l’1 de gener fins al 30 de juny d’aquest 2021 han pujat al santuari un total de 271.678 persones, sumant les diferents alternatives de transport (per carretera amb vehicle privat o autocar, amb el cremallera i l’aeri). Aquesta dada suposa 1.043.869 turistes menys que el primer semestre del 2019, quan també és cert que va tancar el total de l’exercici amb la xifra màxima mai assolida, de 2,7 milions de visitants. Per tant, respecte a l’últim any prepandèmia, la caiguda ha estat pràcticament del 80%.

Si ho comparem amb el 2020, afectat per l’impacte de la pandèmia durant nou mesos i mig, el descens és de 95.502 visitants menys, és a dir, una caiguda del 26%.

Cal tenir present que en l’inici del 2020 només hi va haver una arrencada amb un cert marge d’obertura de cara als visitants durant la primera setmana de gener (fins a acabar les festes de Nadal) i que d’aquell moment fins a Setmana Santa (principi d’abril) la mobilitat va estar restringida (si no era per motius essencials justificats), primer als municipis i, posteriorment, a la comarca. Per tant, parlem pràcticament d'un primer trimestre sencer tancat. I els tres mesos posteriors, limitats pràcticament al mercat nacional, quan Montserrat es nodreix, en un any normal, dels visitants estrangers al voltant del 50%.

El 2020, el que és sens dubte el principal pol turístic del Bages i de la Catalunya Central va perdre tres quartes parts dels seus visitants, trencant així un lustre en què el santuari, des del punt de vista turístic, anava amb la directa posada cap a l’horitzó dels 3 milions de persones anuals.

La crisi de la pandèmia de la covid-19, i essencialment les situacions d’excepcionalitat i de restricció que ha portat vinculades, han creat un marc ideal per a una davallada sense precedents les últimes dècades.

En concret, Montserrat va cloure el 2020 amb un balanç de 723.624 visitants, el que suposava una caiguda del 73,62% en relació amb l’any anterior. L’accés per carretera (535.062 visitants) va registrar una baixada de pràcticament el 70% (-50,3% els vehicles privats, i -86,6% els busos). El descens en el cas del cremallera va ser del 78,4% (135.677 usuaris), mentre que pel que fa a l’aeri va ser del 85,7% (amb 52.885 usuaris).

L’any passat, durant dos mesos naturals (abril i maig), el nombre de visitants va ser zero, ja que corresponen als dos que es van veure afectats de manera íntegra pel confinament total decretat durant la primavera passada (des de mitjan març). De fet, Montserrat no es va reobrir als turistes fins que el 24 de juny, coincidint amb el grau de desconfinament que permetia la mobilitat des de Barcelona i l’àrea metropolitana. Durant els mesos de juliol a octubre, sense cap mena de restricció, el descens de visitants en relació amb el 2019 va ser d’entre el 30% i el 35 %.

La pandèmia ha interromput una tendència a l’alça

La pandèmia ha trencat una progressió a l’alça en els últims 18 anys molt marcada des del 2012 i que va esclatar el 2016, que va ser la primera vegada que va superar els 2,5 milions de visitants anuals. El 2018 hi va haver un lleuger retrocés, però la xifra que va assolir aquell any (2.597.160) era la segona millor en aquestes gairebé dues dècades de registres homologables. Fins que el 2019 es va establir un nou rècord, amb 2,7 milions de visitants.