El centres educatius de la Catalunya Central han assolit el nivell més baix d’afectació del coronavirus des que l’activitat a les aules conviu amb la pandèmia (és a dir, amb els registres del curs passat sencer i el que portem de l’actual). En el tancament de la cinquena setmana s’ha donat l’índex mínim de classes confinades, clarament per sota de qualsevol dels registres precedents. Al conjunt de la Regió Central hi havia només set grups en quarantena, dels quals tres al Bages i els altres quatre a Osona.

En el que portem de curs, el moment de menys impacte s’havia donat fins ara en la setmana d’inici de curs quan, tot i tenir un nivell molt baix, presentava just el doble de grups confinats (14) que en aquesta cinquena. Si agafem com a referència els registres setmanals de tot el curs passat, veiem que el moment de menor incidència de la covid a les aules de la Regió Central es va donar en l’última setmana, quan n’hi va haver dotze en quarantena.

A l’extrem oposat d’aquests set grups confinats actuals, cal recordar que en el primer trimestre del curs passat n’hi va arribar a haver 239 a final d’octubre; que en el segon trimestre la punta màxima es va donar en la segona setmana, quan n’hi va haver 172; i que en el tercer es va arribar a un màxim setmanal de 145 (a final d’abril).

Tal i com es pot veure en la gràfica adjunta, una de les dades més rellevants, que fins ara no s’havia donat mai, és que quatre de les sis comarques que conformen la Regió Central d’Ensenyament han tancat aquesta quarta setmana amb ni un sol grup confinat: el Berguedà, el Moianès, el Solsonès i l’Anoia. Si hi afegim les demarcacions que formen part de l’àrea d’influència de Regió7, aquesta afectació zero es dona a tres comarques més: la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord. En els últims deu dies, a les aules del Bages s’ha donat tot just una quinzena de positius de covid. Els set grups confinats amb què es va tancar la tercera suposen el 0,1% del total (n’hi ha 3.797).

Pel que fa a les xifres al conjunt de Catalunya es mouen en la mateixa línia, ja que dels 73.000 grups escolars que hi ha, n’hi havia de confinats tan sols 93 (el 0,1%), amb un total de 2.870 persones.