L'Ajuntament de Rajadell disposa d'un nou mapa del patrimoni cultural del municipi, realitzat per la Diputació de Barcelona, en el qual s’han fitxat un total de 423 elements. Un 83,7% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 5,4% és moble (col·leccions i elements urbans), un 2,6% és patrimoni documental, un 4% immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa i tècniques artesanals) i un 4,2% patrimoni natural (jaciments paleontològics i espècimens botànics singulars).

Aquest inventari dels elements del patrimoni cultural i natural del terme és una eina essencial per a la seva protecció i conservació. El que se'n desprèn és que Rajadell compta amb un patrimoni històric i cultural molt notable i representatiu d’un poble de les seves característiques. L’element més destacat és el castell, del qual se’n té notícia des del 1063, a més d'altres béns que formen part del seu paisatge, com les masies, les barraques i les esglésies. 

Cal assenyalar la gran quantitat de barraques de pedra seca record de la importància de la viticultura al municipi; així com els elements que recorden el seu passat medieval. També hi trobem la via romana o camí ral, amb la valorització de la vil·la romana de Sant Amanç, i una important col·lecció etnogràfica, amb mobles i eines tradicionals de caire agrícola i domèstic.

Aquest mapa s'ha estat realitzat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l’Ajuntament que han aportat els seus coneixements; motiu pel qual és una font d’informació bàsica ja que és un recopilació exhaustiva de tots els elements del patrimoni cultural local susceptibles d’ésser reconeguts com a rellevants o singulars pels seus valors històrics, artístics, simbòlics o identitaris.

Nou web amb la informació de 196 municipis

Actualment hi ha 196 poblacions de la província on ja s’ha realitzat el Mapa del Patrimoni Cultural i n’hi ha una vintena més en diferents processos de realització. Una tasca que des de fa més de 21 anys desenvolupen els tècnics de l’OPC en col·laboració amb tècnics externs i persones de cada municipi.

Aquesta informació es pot consultar a la nova plataforma digital dels Mapes de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona a patrimonicultural.diba.cat on es reuneixen més de quaranta mil elements inventariats, accessibles per diversos paràmetres de cerca i amb una presentació molt visual i amb cartografia georeferenciada.