L’empresa Iberpotash té damunt la taula de la Direcció General d’Indústria un projecte per acabar tapant el que és el runam més petit dels originats per la mineria de la potassa al Bages, el de Cabanasses (Súria). La proposta de l’empresa passa, doncs, per fer una actuació similar a la que la Generalitat va promoure fa una dècada al de Vilafruns (Balsareny), que va consistir a confinar aquest dipòsit salí amb un recobriment plàstic, de manera que quedés aïllat de l’exterior per evitar-ne la dissolució de la sal amb el contacte amb la pluja. Amb aquest sistema s’evitaria retirar-lo, que és el que es preveu en el pla de restauració que hi ha vigent.

El de Cabanasses és un dipòsit inactiu, l’origen del qual és diferent del de la resta de runams que hi ha al Bages. No es va crear a partir de l’aportació de les plantes de tractament del mineral, sinó que és conseqüència de l’acumulació del material extret amb l’obertura del primer pou d’aquesta explotació. La seva composició és, doncs, una mica diferent i és el més petit de tots els runams. Fa uns anys construir dues basses al peu del dipòsit per recollir els lixiviats salats. Es calcula que conté uns 200.000 m³ de material.

La proposta de cobriment és una alternativa al que estableix el programa de restauració de l’activitat extractiva Roumaine (que afecta el sector de Cabanasses i del que la Direcció General de Qualitat Ambiental en va aprovar l’actualització fa pocs anys), que el que preveu és que els materials salins que conté aquest dipòsit (uns 100.000 m3) es transportin mitjançant camions fins al runam del Fusteret (que és el més gran que hi ha a Súria i l’únic que resta actiu al Bages), que ha d’acabar sent eliminat. El material restant que el componen (terres, runes i altres residus) s’hauria de separar i ser tractat per un gestor autoritzat. En el pla vigent també s’estableix que, un cop retirats els materials, «es sanejaran els terrenys i el talús resultant, remodelant el mateix per recuperar la morfologia de l’entorn agroforestal i, finalment, es revegetarà amb espècies autòctones de la zona i es construiran murs de pedra seca». De fet, aquest pla diu literalment que «el termini màxim per a la retirada, sanejament i restauració del dipòsit i per la retirada de les basses és el 31 de desembre del 2021».

Iberpotash ha plantejat ara aquesta alternativa de cobriment argumentant motius mediambientals. El que exposa, segons han detallat fonts de l’empresa, és que el trasllat «implica un moviment notable, amb el consegüent impacte: consum d’energia d’origen fòssil, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica, augment de la possibilitat d’accidents mediambientals, sobretot amb els camions». Les mateixes fonts subratllen que mantenir l’opció del trasllat, enlloc de l’alternativa del cobriment, seria «incoherent» amb el fet que, amb la posada en servei del túnel de Cabanasses, «ara s’ha eliminat el trànsit de camions a l’exterior». I també amb el fet que s’aportaria aquest material a un runam, el del Fusteret, per al qual s’està treballant actualment per trobar-hi més espai temporal d’abocament. Les mateixes fonts garanteixen que el projecte que planteja Iberpotash suposaria «un confinament al 100% de la sal» que conté.

La Direcció General d’Indústria va començar a tramitar la petició d’Iberpotash a final d’any i, dins d’aquest procés, el departament d’Acció Climàtica ha sol·licitat al Consell Comarcal del Bages que emeti un informe sobre la viabilitat del projecte. Aquest informe es tractarà en un ple que hi ha convocat per al proper dilluns i, segons ha pogut saber Regió7, planteja dubtes sobre l’alternativa de cobriment que proposa l’empresa.

L’ens comarcal creu que manca «una anàlisi en profunditat dels impactes que generaria cada opció», i dels que podien generar potencialment en un futur a mitjà-llarg termini, i sobre els resultats que han tingut experiències anteriors de cobriment de dipòsits d’aquestes característiques. També es recorda que el trasllat de material cap al Fusteret no té aquest com a únic objectiu, sinó que ha d’acabar suposant l’eliminació de tot el material, ja que aquest dipòsit ha de ser retirat.