Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat, adreçades a les persones a qui els agrada el cant i la música litúrgica, constitueixen una ocasió per a formar-se en el ministeri de l’animació del cant en la litúrgia, com a servei a les assemblees dominicals en les parròquies. Aquest estiu tindrà lloc una nova edició, la 52ena, que tornarà a ser una plataforma d’aprenentatge per als animadors de cant que hi participin.

Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat són un espai per compartir anhels, preocupacions i projectes pel que fa al cant a la litúrgia; i també per descobrir mètodes i pràctiques que afavoreixin la participació del poble en les celebracions litúrgiques. Se’n celebren tres cada estiu i tenen una durada de sis dies cadascuna. «El secret és poder aprendre i fer música junts, perquè aquesta és també la base pedagògica de les trobades: fer per aprendre, cantar per aprendre a cantar, participar en la litúrgia per a aprendre a valorar aquesta mateixa participació», afirma el Pare Abat de Montserrat, Manel Gasch.

Les tres trobades d’aquest estiu es faran del 25 al 30 de juliol, dirigida per Aïda Espelt; del 8 al 13 d’agost, dirigida per Isabel Pla i del 14 al 20 d’agost, dirigida per Jordi Martí. A cadascuna de les trobades hi ha instructors adjunts. La ponència d’enguany porta per títol «Els efectes de la música en l’ésser humà», que impartirà la Dra. Serafina Poch, psicopedagoga i psicòloga especialista en musicoteràpia.

En les tres trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la litúrgia i direcció musical. Es tracta de posar uns bons fonaments, els punts bàsics del cant i la direcció, per tal d’aplicar-los posteriorment a la realitat concreta de cada assemblea. També s’hi imparteix una ponència i es facilita la participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Igualment hi ha estones de lleure que permeten la convivència i el coneixement de diferents realitats de Montserrat. S’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.

Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, i exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia. Per obtenir més informació o inscriure’s a les trobades es pot fer a través del telèfon 646137305 (G. Andreu) o per correu electrònic: trobadescant@abadiamontserrat.net. El termini d’inscripció finalitza el 8 de juliol.