Súria preveu un creixement urbà i demogràfic «lent i pausat» que a tot estirar situaria el municipi al voltant dels 7.000 habitants o poc més en un escenari de màxims d’aquí a un parell de dècades. Així ho contempla l’avanç del planejament urbanístic amb què està treballant l’Ajuntament, i que es va donar a conèixer dijous al vespre en un acte públic conduït per tècnics que l’han dissenyat. 

De fet, aquest avanç es deriva del que ja es va elaborar el 2015 però que es va haver d’aturar per poder-lo ajustar a les modificacions que aleshores tenia pendents per les possibles al·legacions el Pla Director de la Mineria, que s’estava tramitant, i que afecta el runam salí del municipi. Un cop resolt, l’Ajuntament de Súria va reprendre la confecció d’aquest avanç, que ja es podia adequar al nou marc, si bé pràcticament es manté igual tret «d’algunes variacions» bàsicament relacionades amb la previsió de creixement del runam, apunta l’alcalde, Albert Coberó. 

Unes modificacions que, tanmateix, no afecten el futur desenvolupament urbanístic del nucli, de manera que, d’entrada, aquest avanç «no és gens revolucionari ni implica grans canvis» respecte les normes subsidiàries que prevalen actualment, i que ja tenen 20 anys. El que pretén bàsicament aquesta revisió del planejament urbanístic és reordenar el creixement i garantir-ne la sostenibilitat», diu Coberó. En aquest sentit, aquest nou text precisament es queda més curt que les normes subsidiàries pel que fa a les dimensions de creixement, lluny de l’horitzó dels 9.000 habitants que s’havien previst anys enrere, «perquè la realitat és», diferent d’aquella, i es vol ajustar al context actual, afegeix l’alcalde. 

Així doncs, el creixement es preveu en les mateixes àrees que ja contemplen les normes subsidiàries actuals però que no s’han arribat a desenvolupar, i a més, s’acota en uns espais més reduïts perquè no s’augura un creixement tan ràpid. Bàsicament, són la zona d’horta que hi ha a la banda esquerra de l’entrada al nucli pel sud, com també algunes àrees del barri del Fusteret o altres petites unitats d’actuació en diversos indrets que, en definitiva, conformen el conjunt d’àrees de terreny pla que queden de sòl urbanitzable al municipi.

Espai per al futur tren-tram

El futur planejament també tindrà en compte la possibilitat que algun dia la Generalitat desenvolupi el projecte del tren-tram cap a Santpedor, Callús i Súria aprofitant la infraestructura actual de la línia de potassa. 

De moment no hi ha res definit, però en qualsevol cas «ho hem de contemplar», apunta Coberó, amb una reserva d’espai en una àrea propera a la riera del Tordell i «sense la necessitat d’haver d’obrir grans carrers», tenint en compte que la futura estació es contemplaria a la zona del Camp de la Bota (davant del supermercat Bon Preu). De fet, Coberó apunta que l’espai de passeig que s’ha habilitat en aquesta zona ja s’ha fet pensant en l’amplitud que caldria en tota aquesta àrea en el moment que es desenvolupi el projecte. 

L’avanç del planejament també té en compte les zones verdes i els equipaments del municipi, i en aquest sentit, d’entrada no preveu grans canvis. Les necessitats més urgents, com són el centre cultural i la nova biblioteca o la possibilitat de construir un Servei d’Atenció Integral en l’Àmbit Rural per a la gent gran (SAIAR), ja estan sobre la taula tot i les dificultats que hi ha per trobar-hi vies de solució política pel que fa al seu emplaçament. 

També es planteja una sala polivalent per poder treure activitats que ara s’han de fer al pavelló per falta d’espai, ja sigui aprofitant infraestructura actual o fent un edifici nou, i també es contempla alguna nova parcel·la per a equipaments, encara per definir, al costat de les escoles. Quant a parcs i jardins, es preveurien actuacions de millora i reordenament sense cap gran transformació.

El nou POUM és necessari per actualitzar un planejament «que ja té vint anys i porta una vintena de modificacions» puntuals, apunta l’alcalde. La intenció de l’Ajuntament és poder aprovar aviat l’avanç que ara s’ha presentat, i immediatament encarregar ja una proposta més concreta a l’equip redactor de cara al POUM definitiu, que haurà de seguir els tràmits pertinents d’aprovació i que probablement ja es deixarien per al proper mandat.