La Generalitat invertirà un total d’1,5 milions d’euros en una intervenció integral al viaducte que hi ha a l’inici de la carretera de Terrassa (C-58), poc després de la connexió amb la C-55, a cavall dels termes municipals de Monistrol de Montserrat i Castellbell.

Es tracta d’un pont que, tal i com explicava Regió7 el desembre del 2019, presentava evidents símptomes de deteriorament en alguns pilars, amb els forjats visibles per una erosió que n’havia provocat l’escrostonament.

Segons han concretat fonts del departament de Territori, l’actuació, que ja s’ha iniciat, passa per detectar les patologies que no s’han fet evidents, amb l’objectiu de que no es deixi d’intervenir en punts de l’estructura que puguin acabar reproduint problemes com les que sí que són visibles. A partir d’aquest anàlisis s’acabaran de definir actuacions de millora per resoldre les deficiències que ja hi ha i, alhora, «minimitzar els danys en el futur». Segons les mateixes fonts, també es concretaran quins son «els reforços necessaris per corregir el possible dèficit de capacitat resistent que pot haver tingut l’estructura per la degradació de la ferralla». I es completarà amb una millora de l’acabat actual de l’estructura per protegir-lo d’agents externs que provoquen aquests desgasts, «amb tractaments de nova generació per millorar la seva durabilitat».

En concret, el projecte intervindrà en les bigues del viaducte que es troben malmeses, ja que es posa de manifest que «en alguns casos s’observen escrostonaments per l’oxidació de la ferralla».

Pel que fa a les columnes, el projecte deixa clar la necessitat d’intervenir-hi perquè «presenten nombroses lleixes, fissures i esvorancs amb armadures vistes. En certes zones es visualitzen les armadures de l’estructura», incloent-hi les parts superiors, que «mostre un important grau de desgast en el seu conjunt, així com nombroses armadures visibles a simple vista». Tanmateix, s’afirma que «cap de les anomalies representa un risc de seguretat imminent».

A més a més d’actuacions de rehabilitació efectuades directament sobre la superfície malmesa, el projecte preveu una sèrie d’actuacions orientades a corregir, millorar o directament substituir elements que puguin comprometre la durabilitat del l’estructura a mitjà-curt termini. Així, es planteja una substitució dels aparells de suport deteriorats de les bigues prefabricades i habilitar un nou sistema de drenatge de la part superior per evitar que l’aigua penetri i desgasti aquestes estructures.

Ja s’hi ha alçat una gran bastida en un dels pilars centrals per iniciar la intervenció, que es preveu que estigui completada a final d’any

El viaducte està situat a l’inici de la carretera C-58, entre l’enllaç amb la C-55 i el túnel de la Bauma. És una infraestructura d’uns 40 metres d’alçada en el punt més elevat sobre el Llobregat i que se sustenta damunt de sis pilars. El pont creua per damunt el riu, però també per sobre de la carretera BP-112, que va de Castellbell i el Vilar fins a Monistrol. Precisament, des d’aquest vial són molt visibles els deterioraments de l’estructura.