L’Escola Bressol Municipal Petit Estel ha estrenat la millora del seu pati, coincidint amb l’inici del curs escolar. Les obres s’han portat a terme al llarg de les vacances escolars per tal de no interferir en el desenvolupament de l’activitat educativa.

Les obres de millora han consistit en la instal·lació d’un paviment tou de sauló, la substitució de l’antic paviment de formigó, i també en la instal·lació de diferents elements lúdics. El recinte també disposarà d’espais verds amb gespa natural que serà plantada en l’època adient.

Aquesta actuació ha estat impulsada i coordinada per l’àrea municipal d’Urbanisme, amb un pressupost d’adjudicació de 18.641,78 euros, IVA inclòs. Ha suposat un canvi de la fesomia del pati, que es mantenia des del 2009 quan es van completar les obres d’ampliació del centre educatiu, iniciades l’any anterior. L’Escola Bressol Municipal Petit Estel va començar a funcionar el curs 2001-02.