El camí del Fusteret, que enllaça aquest barri amb l’entrada al nucli urbà de la vila al llarg de la carretera C-1410z, serà objecte d’obres de millora a partir del proper dilluns, 17 d’octubre. El desenvolupament d’aquesta actuació afectarà el pas de vianants per aquest camí.

Les obres de millora del camí de Fusteret formen part de les previsions del Pla Director Urbanístic (PDU) de la Mineria i seran a càrrec de l’empresa ICL. La millora s’iniciarà en el tram comprès entre el barri surienc i l’edifici de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta actuació permetrà eixamplar l’amplada del camí, reforçar-ne els elements de seguretat i arranjar les actuals escales entre el barri de Fusteret i la Deixalleria Municipal.

Mentre es desenvolupin les obres en aquest tram, el pas alternatiu de vianants s’haurà de fer pel camí de la Deixalleria Municipal. Posteriorment, les obres continuaran amb els altres trams del camí, fins a la nova rotonda d’accés al nucli urbà i a les instal·lacions d’ICL, a Tordell. Les obres de millora del camí del Fusteret no comportaran talls de serveis ni de circulació en el tram de la carretera C-1410z. Malgrat això, es recomana als conductors que extremin les mesures de precaució.