El Govern, a través de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ha adjudicat la redacció dels estudis per analitzar la creació de quatre noves línies de tren-tramvia, entre les quals la del Bages i la del Pirineu. Les altres dues serien a les Terres de l’Ebre i la Costa Brava.Aquests informes determinaran les potencialitats de les xarxes tramviàries per tal d’incloure-les, si s’escau, en els diferents planejaments territorials.

En el cas del tren-tramvia del Bages, tal i com ha anat explicant Regió7, ja existeix un estudi informatiu sotmès a informació pública l’any 2009. Per tant, el que ara s’adjudica és l’anàlisi per adaptar-lo i desenvolupar-lo amb el màxim grau de detall possible. S’analitzaran els dos ramals des de Manresa: un cap a Súria i l’altre cap a Sallent, que actualment s’utilitzen exclusivament per al transport de mercaderies, contemplant, en el segon cas, que en una segona fase pugui tenir continuïtat fins a Berga.

Així mateix, s’inclourà la connexió de Manresa amb el Nou Congost i Sant Joan de Vilatorrada. La longitud aproximada serà d’uns 38 km preveient els següents trams: Sistema urbà Manresa-Sant Joan de Vilatorrada; ramal fins a Súria i ramal fins a Sallent i Berga. S’ha adjudicat a Ayesa Enginyeria i Serveis per un import de 54.700 euros.

En tots els casos es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte i una anàlisi de la demanda

El tren del Pirineu

En el cas del tren del Pirineu tindria una longitud aproximada de 57 km i s’analitzarà el traçat de connexió entre Andorra, la Seu d’Urgell i Alp, amb l’objectiu d’establir una connexió ferroviària a l’interior de l’Alt Pirineu i, alhora, establir un nou servei ferroviari entre Barcelona, la Seu d’Urgell i Andorra, convertint l’estació d’Alp en una ròtula ferroviària amb connexió amb Puigcerdà i Tolosa.

Els futuribles recorreguts sumarien aproximadament 279,5 quilòmetres de longitud de noves línies de transport públic

El tram català, a banda d’enllaçar la Seu d’Urgell amb Andorra, transcorreria per la vall del Segre fins a Alp, connectant la línia ja existent i permetent, així, l’enllaç tant amb Ripoll, Vic i Barcelona com amb França. Per a una bona connexió amb Barcelona caldrà, d’una banda, garantir el desdoblament previst de la línia R3 entre Montcada i Vic i, de l‘altra, renovar el tram Ripoll-Alp amb nous punts de creuament. El traçat preveurà dos trams: la Seu d’Urgell-Andorra; i la Seu d’Urgell-Alp. S’ha adjudicat a Meta Engineering per 120.000 euros.

El termini de redacció de les anàlisis és de 8 mesos, excepte la de la Costa Brava, que és d’11.

El Govern destaca que l’impuls d’aquests informes respon a la voluntat del Govern de configurar la mobilitat futura del país tenint en compte nous centres d’activitat que necessitaran de la configuració de transports amb una visió diferent de la visió tradicional que considera, principalment, la radialitat vers la gran regió metropolitana. En tots els casos, es realitzarà una estimació del cost d’execució del projecte, la proposta d’explotació del servei i una anàlisi de la demanda potencial d’usuaris del servei.

Les altres dues línies

Pel tren-tramvia de les Terres de l’Ebre es realitzarà una proposta de traçat de connexió entre Roquetes-Tortosa, l’Aldea, Amposta, la Ràpita i Alcanar amb una freqüència inferior als 15 minuts. La longitud estimada és de 41 km. Així mateix, es preveurà tant la intermodalitat com la connexió amb altres serveis ferroviaris a l’estació de l’Aldea per tal que esdevingui una ròtula ferroviària de connexió de les Terres de l’Ebre amb València, Tarragona i Barcelona. El traçat ha de contemplar dos trams: d’una banda la connexió Roquetes – Tortosa - l’Aldea, i de l’altra, l’Aldea – Amposta - la Ràpita - Alcanar. L’estudi s’ha adjudicat a Ayesa Enginyeria i Serveis per un import de 88.200 euros.

I pel que fa al tren-tramvia de la Costa Brava, es realitzarà una proposta de traçat de connexió dels diferents municipis al voltant del massís de les Gavarres, amb una freqüència inferior als 15 minuts i contemplant possibles ramals i les corresponents fases d’execució. Els dos principals ramals seran la connexió amb l’aeroport Girona-Costa Brava i el ramal Girona-Banyoles-Olot. En aquest sentit, caldrà també resoldre la connexió interurbana del sistema urbà Girona-Sarrià de Ter, arribant a Santa Eugènia, Fontajau i Montilivi. El traçat que s’estudiarà tindrà una longitud aproximada de 144 km. S’ha adjudicat a la UTE Bews-Ingerop per un import de 289.900 euros. Tots els imports son abans d’IVA.