Quart retard en la la posada en servei del nou edifici d el'institut Serra de Noet de Berga. Aquesta setmana era previst fer el trasllat dels barracons que ocupa des del 2006 el centre al nou edifici. I havien d'obrir portes el dilluns 4 de febrer. Això no serà possible segons han confirmat fonts del departament d'Ensenyament a Regió7 perquè encara s'ha de completar la tramitació preceptiva per legalitzar les noves instal·lacions elèctriques (el transformador i la xarxa de baixa tensió) que alimenten el centre. La urbanització del carrer que hi dóna accés tampoc ha conclòs i va més tard del previst. Amb tot, l'estat dels treballs permetria obrir el centre i en paral·lel cabar les obres però pot posar-se en servei si no té llum.

La construcció de l'edifici està acabada. Tanmateix no ha pogut entrar en servei per dues raons: els treballs d'urbanització de 75 metres del carrer Pla de l'Alemany per accedir al centre no s'han acabat quan es preveia. L'acte de replanteig de l'obra adjudicada a Hpsa Construcciones y Servicios Medio Ambiente es va signar el 9 d'agost. Les obres havien de començar a principi de setembre, amb un termini d'execució de 4 mesos, i no es van iniciar fins a l'octubre. Tal i com va informar aquest diari l'Ajuntament ha obert un expedient a la concessionària pel retard.

L'altre raó és que els tràmits per la legalització de l'estació transformadora que ha d'alimentar el centre així com la xarxa de baixa tensió encara no s'han completat. El centre no pot obrir portes sense llum. Fonts de la companyia d'Endesa han explicat a aquest diari que un cop construida la xarxa de baixa i de mitjana tensió (inclòs el centre de transformació) per electrificar l'equipament, s'ha de cedir a Endesa que «valida que tot estigui en ordre, ho legalitza amb Indústria, i una vegada hi hagi el vist i plau, ho connecta a la xarxa» i entra en servei. En el cas de Berga, l'Ajuntament va cedir la part de la xarxa de mitja tensió a Endesa el dia 16 de gener, segons les fonts esmentades. La companyia elèctrica ha confirmat a aquest diari que un cop va rebre la cessió esmentada l'estan tramitant i que un cop es validi s'enviarà a la direcció general d'Indústria. Pel que fa a la línia de baixa tensió es va cedir tot just divendres passat, dia 25 de gener. I es farà el mateix procediment. Un cop s'hagi fet el preceptiu tràmit de legalització de la xarxa elèctrica i del transformador, el nou edifici ja tindrà llum i podrà entrar en servei.

Per la seva banda, Oriol Camps, alcalde accidental de Berga ha dit que si ve les obres d'urbanització del carrer Pla de l'Alemany que donarà accés al centre «no estan acabades, la part elèctrica de les obres d'urbanització si i l'edifici podria entrar en servei». Camps no ha pogut facilitar la previsió de termini de finalització d'obres.

A hores d'ara no s'ha fixat una nova data per fer el trasllat segons ha explicat a Regió7 la delegada d'Ensenyament a la Catalunya central Dolors Colell . «No donarem cap data fins que no estigui la tramitació que està fent Endesa de la estació transformadora indispensable per poder posar en marxa el centre». Per la seva banda, la directora del Serra de Noet, Teresa Call ha indicat que «esperem que amb el mínim temps possible ens hi puguem traslladar. Ens anirà bé el nou edifici, els alumnes hi estran bé. Millorarem les condicions de treball que són poc adequades». El centre té 25 professors i uns 200 alumnes.

Els treballs d'urbanització del carrer Pla de l'Alemany consisteixen en la portada dels serveis: aigua, clavegueram, electricitat i telefonia. També s'ha fet una estació transformadora elèctrica per alimentar el futur institut. El projecte aprovat en el seu dia preveu fer el paviment, les voreres, zona verda, la senyalització d'un pas de vianants i una illeta de gir al final del carrer. L'obra es va licitar per 367.721,92 euros, que paga el consistori, i es va tramitar pel procediment d'urgència.